< sekcia Slovensko

Úrad vlády SR podpísal dohodu o poskytnutí 5 miliónov eur na Rusovce

Rusovce Foto: Ikar

Úrad vlády zároveň od stredy zriadil Riadiaci výbor pre rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach, ktorý je poradným, koordinačným, odborným a iniciatívnym orgánom.

Bratislava 14. novembra (TASR) - Na rekonštrukciu čeľadníka a historických záhrad v areáli kaštieľa v Rusovciach získa Slovensko päť miliónov eur z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Podmienkou je, že z grantu sa budú financovať len objekty plne prístupné verejnosti.

Medzinárodnú dohodu o financovaní programu Európskeho kultúrneho dedičstva z tohto mechanizmu na roky 2009 až 2014 podpísal v stredu (13. 11.) predseda predmetného výboru Anders Erdal a vedúci Úradu vlády SR Igor Federič. TASR o tom dnes informoval tlačový a informačný odbor ÚV SR.

Čeľadník bude po obnove slúžiť najmä ako turisticko-informačné centrum a servisné stredisko pre návštevníkov parku. Historické záhrady budú po svojej revitalizácii atraktívnejšie pre verejnosť.

Úrad vlády zároveň od stredy zriadil Riadiaci výbor pre rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach, ktorý je poradným, koordinačným, odborným a iniciatívnym orgánom.

Vláda deklarovala podporu celkovej rekonštrukcii kaštieľa v horizonte dvoch až troch rokov, na čo bude potrebných okolo 40 miliónov eur. Na tom, že sa na renováciu využijú viaceré zdroje, odsúhlasila na svojom zasadnutí 26. septembra.

Peniaze na tento účel majú pochádzať z darov od nadácií, občianskych združení a podnikateľských subjektov v kombinácii s eurofondmi, Nórskeho finančného mechanizmu a adekvátneho spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.