< sekcia Slovensko

Ústavný súd: Časť vyhlášky o G-komponente je protiústavná

Budova Ústavného súdu v Košiciach na Hlavnej ulici.Košice 12.4.2000 Foto: TASR - Milan Kapusta

V rozpore je ustanovenie, ktoré ukladá platbu aj tým výrobcom, ktorí nemajú s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy uzavretú zmluvu o prístupe do sústavy a distribúciu elektriny.


Košice 22. júna (TASR) – Ústavný súd (ÚS) SR dnes konštatoval protiústavnosť časti vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorá zaviedla platbu výrobcov elektriny za prístup do distribučnej sústavy – tzv. G-komponent. V rozpore s ústavou je ustanovenie, ktoré ukladá platbu aj tým výrobcom, ktorí nemajú s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy uzavretú zmluvu o prístupe do sústavy a distribúciu elektriny.

Viaceré ustanovenia vyhlášky z roku 2013 o cenovej regulácii v elektroenergetike napadla na ÚS skupina 45 opozičných poslancov. ÚS im však vo zvyšných častiach nevyhovel.

"Povinnosť výrobcov elektriny uhrádzať určité platby či ceny za prístup do distribučnej sústavy vzniká v zmysle zákona o energetike na základe uzatvorenej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorej uzatvorenie je právom výrobcu elektriny," uviedla k verdiktu o neústavnosti časti paragrafu predsedníčka ÚS Ivetta Macejková.

Zákon podľa rozhodnutia nesplnomocňuje ÚRSO na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu s povinnosťou výrobcov platiť poplatok za prístup do distribučnej sústavy aj v prípade, že nemajú uzatvorenú zmluvu s prevádzkovateľom. "Nemožno taktiež opomenúť, že aplikáciou neústavných častí paragrafu 26 odsek 23 vyhlášky o cenovej regulácii dochádza k odčerpaniu časti majetku týchto výrobcov elektriny, ktorí nemajú uzavretú zmluvu o prístupe do regionálnej distribučnej sústavy, čím dochádza k neustálemu zásahu do základného práva výrobcov elektriny ako podnikateľských subjektov vlastniť majetok," konštatovala Macejková.

Opoziční poslanci neúspešne navrhovali vyhlásiť za protiústavné aj ďalšie ustanovenia o G-komponente. Argumentovali zásahom do nedotknuteľnosti vlastníctva výrobcov elektriny a práva na podnikanie, retroaktivitou či diskrimináciou určitých skupín výrobcov elektriny. Namietali aj zníženie zákonom garantovanej podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Vyčítali ÚRSO, že zákon o regulácii v sieťových odvetviach mu ani neumožňoval zaviesť takúto platbu a konštatovali neústavnosť normotvorného procesu pri prijatí vyhlášky pre skrátené pripomienkové konanie. "G-komponent nie je odplatou, resp. cenou za dodaný tovar alebo poskytnutú službu, je to obyčajný poplatok. Bol zavedený podzákonným predpisom bez zákonného oprávnenia," vyhlásil na pojednávaní právny zástupca poslancov Pavol Poláček.

Z verdiktu súdu advokát zvýraznil, že ÚRSO podlieha ústavnej kontrole. V prípade neústavnosti časti vyhlášky základný argument ÚS spočíva podľa neho v tom, že výrobcovia zelenej elektriny nemôžu platiť za niečo, čo nevyužívajú. "Takže nie sú povinní platiť za prístup do distribučnej sústavy, ak nemajú uzavretú zmluvu," povedal.

Na novinársku otázku k možnému vymáhaniu už zaplatených poplatkov Poláček reagoval: "V prípade tých, ktorí nemajú uzavretú zmluvu o prístupe do sústavy, si myslím, že je to možné. Otázka je, čo v prípade tých, ktorí majú zmluvu uzavretú - budeme ju musieť bližšie zanalyzovať. Tam si myslím, že by bolo možné argumentovať tým, že táto zmluva je neplatná."

ÚRSO ani ministerstvo spravodlivosti, ktoré bolo vedľajším účastníkom konania, svojho zástupcu na pojednávaní nemali. K verdiktu ÚS pripojila odlišné stanovisko sudkyňa Ľudmila Gajdošíková. V pléne na verejnom zasadnutí rozhodovalo len osem ústavných sudcov, dvaja svoju neprítomnosť ospravedlnili a tri posty sú už dlhší čas neobsadené.

"Úrad si počká na oficiálne doručenie rozhodnutia Ústavného súdu. Dovtedy nebudeme záležitosť komentovať," uviedol v súvislosti s rozhodnutím ÚS SR hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Rozhodnutie ÚS privítala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu. "Vnímame to ako potvrdenie toho, že Slovensko je naďalej právny štát, je to obrovský krok pre energetickú sebestačnosť a naplnenie našich klimatických záväzkov," povedala riaditeľka asociácie Veronika Galeková.