< sekcia Slovensko

ÚS odmietol návrh, ktorý podal súd v prípade odplaty za vecné bremeno

Na archívnej snímke Ústavný súd SR. Foto: TASR - František Iván

Podľa bratislavského okresného súdu právny predpis z roku 2009 protiústavný, ako aj v rozpore s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Košice 15. januára (TASR) – Ústavný súd (ÚS) v stredu odmietol návrh Okresného súdu Bratislava I na posúdenie ústavnosti zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky. ÚS tak rozhodol "pre nesplnenie zákonom ustanovených náležitostí".

Podľa bratislavského okresného súdu je daný právny predpis z roku 2009 protiústavný, ako aj v rozpore s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Argumentoval pritom absenciou zákonnej úpravy náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena, resp. náhrady za nútené obmedzenie vlastníckeho práva v tomto zákone.

V podaní na ÚS okresný súd zároveň poukazoval na to, že podľa ústavy je nútené obmedzenie vlastníckeho práva možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Vychádzal pritom z konkrétneho súdneho sporu vedeného na tomto okresnom súde, v ktorom sa žalujúci ako vlastník pozemku v bratislavskom Starom Meste domáha zaplatenia odplaty za zriadenie zákonného vecného bremena, ktoré vzniklo titulom napadnutého predpisu.