< sekcia Slovensko

Ústavný súd zastavil konanie v prípade telekomunikačného zákona

Ústavný súd SR, archívna snímka. Foto: TASR František Iván

Súd konanie o súlade právnych predpisov zastaví, ak preskúmavaný právny predpis stratí platnosť pred vyhlásením nálezu vo veci.

Košice 27. mája (TASR) – Ústavný súd SR dnes zastavil konanie v prípade častí telekomunikačného zákona, ktorých účinnosť pozastavil 13. mája. Dôvodom je zmena príslušných ustanovení, ktorú parlament medzitým prijal s účinnosťou od 18. mája.

Novelu telekomunikačného zákona, ktorá v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu umožnila sprístupňovanie dát od telekomunikačných operátorov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, napadli na ÚS poslanci opozičného Smeru-SD. ÚS rozhodol o pozastavení účinnosti niektorých ustanovení, ktoré boli podľa neho príliš neurčité alebo neposkytovali dostatočné záruky proti možnému zneužitiu osobných údajov orgánmi štátnej moci.

Podľa zákona o ÚS súd konanie o súlade právnych predpisov zastaví, ak preskúmavaný právny predpis stratí platnosť pred vyhlásením nálezu vo veci.

"Ústavný súd, rešpektujúc svoju doterajšiu judikatúru, dospel k záveru, že v dôsledku prijatých zmien bola pôvodne napadnutá právna úprava nahradená novou úpravou, vzhľadom na čo pôvodne napadnutá právna úprava materiálne stratila platnosť, a tým aj účinnosť. Zároveň, vychádzajúc z princípu viazanosti návrhom na začatie konania, Ústavný súd konštatuje, že nová právna úprava nemôže byť v tomto konaní predmetom jeho meritórneho prieskumu," informoval o tom TASR Tomáš Senaj z Kancelárie ÚS.

ÚS na zasadnutí pléna zároveň prijal na ďalšie konanie návrh generálneho prokurátora SR, ktorý napadol ustanovenie zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ako aj návrh Najvyššieho súdu SR v prípade časti zákona o azyle.