Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 4. marec 2024Meniny má Kazimír
< sekcia Slovensko

Títo ľudia pomáhali deťom z domov, ocenili ich

Ilustračné foto Foto: TASR/rad

Slávnostný večer bolsúčasťou konferencie, ktorú organizuje každý rok spoločnosť Úsmev ako dar pod záštitou predsedu NR SR.

Bratislava 11. novembra (TASR) - Ocenenie "Z detského domova do rodiny" za dlhoročnú prácu s deťmi si dnes prevzali vychovávatelia a zamestnanci detských domovov (DeD) na galavečere v Častej-Papierničke. Slávnostný večer je súčasťou konferencie, ktorú organizuje každý rok spoločnosť Úsmev ako dar pod záštitou predsedu NR SR. Jej cieľom je vytvárať priestor na odbornú diskusiu, výmenu skúseností v práci s dieťaťom v náhradnej starostlivosti a s jeho rodinou, ako aj v sociálnoprávnej ochrane detí a starostlivosti o ohrozené deti a ich rodiny.

Medzi ocenenými je DeD Košická Nová Ves pod vedením riaditeľky Ivety Lumtzerovej. Tento detský domov dosahuje mimoriadne výsledky v starostlivosti a výchove detí, o ktoré sa stará kvalitný odborný tím už viac ako 60 rokov. Venuje sa hlavne deťom s poruchami správania a mladým dospelým. Bol prvým domovom, ktorý zorganizoval celoslovenskú konferenciu pod názvom Odborné metódy a postupy pri práci s dieťaťom a jeho rodinou v podmienkach DeD, z ktorej vyšiel aj zborník slúžiaci ako plnohodnotný publikačný zdroj.

Ďalším oceneným je DeD Sečovce s riaditeľkou Máriou Gojdičovou. Jej detský domov je pokojným a harmonickým miestom pre 60 detí v samostatných skupinách, profesionálnych rodinách a špecializovaných skupinách pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Profesionálny a ľudský personál už 35 rokov vytvára status kvality a odbornosti, vštepuje deťom veľa lásky, harmónie, radosti, silu a vôľu žiť obyčajný a čestný život, kde sa nájde miesto pre každého, či je veľký, alebo malý.

Cenu si prevzal aj riaditeľ DeD Prievidza Marián Šimko. Jeho detský domov vykazuje priaznivé výsledky v návrate detí do pôvodnej biologickej rodiny, ako aj v oblasti výchovnej práce s deťmi. DeD má zriadenú špecializovanú samostatnú skupinu, v nej poskytuje opateru ťažko zdravotne postihnutým deťom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou.

Ocenenie smeruje aj do DeD Istebné pod vedením riaditeľky Martiny Vicáňovej. Tento DeD ako prvý splnil v rámci Žilinského kraja plánované zámery „Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 2012 – 2015 s výhľadom do roku 2020 a Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti" a od 1. januára 2014 sa stal domovom detí.

Cenu si prevzal aj neštátny DeD Diecézna charita Žilina - Detský domov Detský charitný dom v Považskej Bystrici. Riaditeľom Diecéznej charity je Peter Birčák, vedúcou zariadenia Helena Stašáková. Ocenený DeD sa venuje deťom v samostatných skupinách. Vo svojej odbornej činnosti sa snaží o inovatívne formy starostlivosti i tým, že sa aktívne zúčastňuje a pripravuje pre deti rôzne spoločenské, kultúrne, športové a duchovné podujatia.

Dnes večer bola udelená aj cena za významný prínos. Prevzali si ju Milena Lengyelová z DeD Ilava-Klobušice a Katarína Blažíčková z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

TASR informovala Barbora Petrová z tlačového odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.