< sekcia Slovensko

Úrad špeciálnej prokuratúry zverejnil zoznam z emisnej kauzy

Vyšetrovanie potvrdilo, že žiadna iná právnická alebo fyzická osoba nemala obchodný styk so spoločnosťou Interblue Group LLC.

Bratislava 4. februára (TASR) - Hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová poskytla TASR zoznam fyzických a právnických osôb, ktoré mali obchodný styk so spoločnosťou Interblue Group LLC. TASR prináša tlačovú správu v plnom znení.

Na základe žiadosti ministra vnútra SR poskytuje Úrad špeciálnej prokuratúry stručnú informáciu týkajúcu sa trestnej veci obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1. písmeno a), ods. 4 písmeno a) Trestného zákona, ktorú vyšetruje vyšetrovateľ Prezídia policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry, národnej protikorupčnej jednotky, expozitúra Bratislava a dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní vykonáva prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR.

Podotýkam, že predmetná trestná vec v súčasnej dobe nie je ešte meritórne ukončená, takže sa jedná "o živú vec", kde orgány činné v trestnom konaní pri zverejňovaní informácií sú prísne viazané ustanoveniami Trestného poriadku.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s ustanovením § 6 Trestného poriadku o poskytovaní informácií o trestnom konaní, Vám zasielam zoznam fyzických a právnických osôb, ktoré mali obchodný styk so spoločnosťou Interblue Group LLC., pričom pri zverejnení, resp. poskytovaní týchto údajov, okrem ustanovení Trestného poriadku, rešpektujeme aj bankové a obchodné tajomstvo. Uvedené informácie boli získané z výsledkov právnej pomoci od justičných orgánov Švajčiarskej konfederácie v rokoch 2010 a 2011.

Sporný predaj emisných kvót oxidu uhličitého americkej spoločnosti Interblue Group je z roku 2008. Slovensko vtedy predalo 15 miliónov ton za cenu 5,05 eura za tonu, pričom okolité krajiny mali ich predaj výhodnejšie. Emisné kvóty predané Interblue Group, ktorá vraj takto zarobila 47 miliónov eur, mali skončiť v Japonsku.

Slovenská republika

- FINANCIAL PUBLIC SERVICE, s.r.o., Martinská ul. č. 56, Bratislava, IČO : 35 842 334 – Katarína Kubáňová (manželka Ing. Norberta Havalca) (viď Výpis z Obchodného registra)
- MILENIUM TRADING, a.s., so sídlom v Lučenci na Čajkovského 8 č. 10, IČO: 36058645 (viď Výpis z Obchodného registra)
- KAREX FOOD s.r.o. Zvolen, Hronská 1, IČO: 36 004 260 (viď Výpis z Obchodného registra) - Ing. Norbert Havalec - Ing. Rastislav Bilas


Zahraničie

- OSSIAN ESTABLISHMENT LTD., 112 Bonadie Street, St. Vincent & the Grenadines – Kingstown – vlastník akcií Ing. Rastislav Bilas, nulová obchodná bilancia
- ATZIOX LTD., 8 Digenis Akritas Avenue, 3rd Floor, Flat/Office 303, Cyprus – Nicosia – majitelia Ing. Norbert Havalec, Ing. Ján Smolen, správca spoločnosti na Cypre Mr. Michalis Avraam
- HSBC LTD, HONG KONG, 1. Queen s Road, China – Hong – Kong – japonskí obchodníci s emisiami
- CRATAEGUS DEVELOPMENT INC., Jasmine Court 35 A Regent Street, P.O.BOX 1777, Belize – Belize - /Dr. Camillus Braxtor – Lichtenštajnsko – riaditeľ spol./, majiteľ Marek Pleyer , trv. byt. Šestajovice, Konopistská 903, Česká republika, český občan, dlhodobo žijúci v USA na adrese : Bradenton, 439 Grand Preserve CU, 342 12 Florida
- SS + AT LTD., P.O.BOX 958, Morgan Building, Pasea Estate, Road Town, British Virgin Islands – Tortola, /Dr. Camillus Braxtor –Lichtenštajnsko – riaditeľ spol./, majiteľ Marek Pleyer
- UNIVERSAL INVEST LLC, 1308 Delaware Avenue, DE Wilmington, New Castle County, USA, Europe Office,Ausstrasse 16, 9490 Vaduz /Dr. Camillus Braxtor – Lichtenštajnsko – riaditeľ spol./, majiteľ Marek Pleyer
- ONYX TRUST SERVICES AG, Baarerstrasse 8, 6300 Zug, Švajčiarsko, P.O.BOX 244, IČO: CH-170.3.019.424-6 majiteľka Jana LÜTKEN, štatutár spoločnosti Interblue Group LLC, so sídlom 18217 121 st. street, Southeast Snohomish, Washington 98290 U.S.A..