Quantcast
< sekcia Slovensko

Ústav krajinnej ekológie SAV pripravil pre žiakov aktivitu na Deň Zeme

Včela sedí na púpave a hľadá peľ, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Podmienkou do zapojenia sa do projektu je vypracovanie projektu o chránenej rastline alebo živočíchovi z regiónu, kde žiaci žijú.

Bratislava 22. apríla (TASR) - Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied (SAV) pozýva pri príležitosti piatkového Dňa Zeme spoznávať chránené druhy rastlín a živočíchov Slovenska. Aktivita Spoznaj a chráň! je určená pre žiakov základných škôl. Informuje o tom SAV na svojom webe.

"V tomto roku zameriavame pozornosť na znižovanie biodiverzity, čiže rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi," povedala o podujatí jedna z organizátorov Magdaléna Bezáková z Ústavu krajinnej ekológie SAV. Tento jav je dôsledkom negatívnych následkov ľudskej činnosti na životné prostredie. Ako ďalej objasnila, podľa globálnej hodnotiacej správy o biodiverzite a ekosystémových službách Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby z roku 2019, ľudskou činnosťou hrozí na Zemi vyhynutie až 25 percentám rastlinných a živočíšnych druhov.

Nepriaznivá situácia je aj na Slovensku. "Podľa Národnej stratégie ochrany biodiverzity je u nás ohrozených 70 percent druhov rýb, všetky druhy obojživelníkov, takmer 92 percent druhov plazov, 46 percent hniezdiacich druhov vtákov, 69 percent druhov cicavcov a 18 percent druhov bezstavovcov. Z rastlinných druhov je ohrozených 36 percent vyšších rastlín, 60 percent machorastov a 39 percent lišajníkov," vyčíslila odborníčka súčasný, takmer alarmujúci stav. Do zoznamu chránených druhov SR bolo zaradených viac ako 2100 druhov organizmov, z toho 89 húb, 44 lišajníkov, 220 machorastov, 796 rastlín a viac ako 960 živočíchov.

Podmienkou do zapojenia sa do projektu je vypracovanie projektu o chránenej rastline alebo živočíchovi z regiónu, kde žiaci žijú. "Rozsah projektu je jedna strana formátu A4, projekt musí obsahovať obrázok (fotografiu alebo kresbu) a informácie o chránenom rastlinnom alebo živočíšnom druhu z územia Slovenska, najlepšie z vášho okolia," povedala Bezáková. Projekty je potrebné poslať poštou do 22. mája na adresu Ústavu krajinnej ekológie SAV v Nitre.