Quantcast
< sekcia Slovensko

Ústav pamäti národa zverejnil ďalšie archívne pomôcky

Na snímke archívne dokumenty Ústavu pamäti národa. Foto: TASR Jaroslav Novák

Do štruktúry archívnych fondov boli pridané aj názvy fondov delimitovaných v rokoch 2021 a 2022.

Bratislava 27. septembra (TASR) - Ústav pamäti národa (ÚPN) na svojej webovej stránke doplnil existujúce a zverejnil nové pomôcky k archívnym fondom, ktoré spravuje. Archívne pomôcky môže odborná i laická verejnosť využiť najmä pri hľadaní dokumentov o problematike, ktorej sa chce venovať. TASR o tom informoval hovorca ÚPN Michal Miklovič.

"V minulosti Ústav pamäti národa zverejnil archívne pomôcky k ústredným útvarom bezpečnostných zložiek, aktuálne ich doplnilo 66 inventárnych pomôcok k 480 fondom. Ide najmä o fondy krajských a okresných operatívnych útvarov Štátnej bezpečnosti, útvarov pasov a víz, Pohraničnej stráže, ale aj o fondy pracovných táborov, politických strán a spoločenských organizácií," priblížil hovorca. Nové archívne pomôcky sú dostupné na webovej stránke Ústavu pamäti národa v časti Archív ÚPN - Archívne fondy ÚPN a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov sú anonymizované.

V štruktúre archívnych fondov ÚPN sa ešte stále nachádzajú aj nespracované archívne fondy a zbierky, ktoré budú verejnosti sprístupnené formou archívnych pomôcok až po ich odbornom spracovaní. Do štruktúry archívnych fondov boli pridané aj názvy fondov delimitovaných v rokoch 2021 a 2022. V prevažnej miere ide o nespracované fondy Ústredne Štátnej bezpečnosti (1940 - 1945) a okresných útvarov Hlinkovej gardy. Fond odbočky Ústredne Štátnej bezpečnosti pri Policajnom riaditeľstve v Prešove je sprístupnený formou katalógu.