< sekcia Slovensko

Ústavný súd odmietol podanie Dubovcovej o pobyte cudzincov na území SR

Na snímke verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová Foto: TASR/Pavel Neubauer

Jana Dubovcová vo svojom podaní poukazovala na údajný rozpor zákona o pobyte cudzincov s Ústavou SR a Európskym dohovorom o ľudských právach.

Košice 5. marca (TASR) - Ústavný súd (ÚS) Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na dnešnom neverejnom zasadnutí pléna odmietol návrh verejnej ochrankyne práv o nesúlade zákona o pobyte cudzincov s Ústavou SR z dôvodov podania zjavne neoprávnenou osobou.

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová pritom v samotnom podaní upozorňovala na skutočnosť, že zákon predpokladá, že má možnosť predkladať návrhy na ÚS aj z vlastnej iniciatívy bez toho, aby bol vo veci podaný podnet.

Dubovcová vo svojom podaní poukazovala na údajný rozpor zákona o pobyte cudzincov s Ústavou SR a Európskym dohovorom o ľudských právach. Upozornila na skutočnosť, že novela zákona o pobyte cudzincov obsahuje ustanovenie, ktoré by mohlo v budúcnosti viesť k diskriminácii žiadateľov o pobyt na území SR z bezpečnostných dôvodov. „Napadnuté ustanovenia popierajú princíp rovnosti účastníkov súdneho konania, ktorý je súčasťou každého právneho štátu a ktorý je podporovaný zákazom diskriminácie,“ uvádza sa v podaní. Na základe týchto ustanovení policajný útvar pri odmietnutí pobytu či pri vyhostení uvedie iba skutočnosť, že ide o bezpečnostný záujem SR, pričom dotknutý cudzinec nemá možnosť sa oboznámiť s dôkazmi, ktoré má správny orgán k dispozícii a teda nemá ani možnosť sa účinne brániť.

Podľa zákona o organizácii ÚS, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov sa k rozhodnutiu pripája odlišné stanovisko sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej, sudcu Ladislava Orosza a sudcu Lajosa Mészárosa.