< sekcia Slovensko

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí podporí kampaň sčítania ľudu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

V prípade kampaní, ktoré sa vzťahujú na sčítania realizované ešte v aktuálnom roku a prvom polroku 2022, odporúča úrad využiť možnosť požiadať o mimoriadnu dotáciu.

Bratislava 15. mája (TASR) - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) špeciálne podporí informačné kampane, ktorých cieľom je zvýšiť povedomie o možnosti prihlásenia sa k slovenskej národnosti pri sčítaní obyvateľov iných krajín. Krajanské komunity v zahraničí preto vyzýva, aby v závislosti od termínu sčítania využili mimoriadne alebo riadne dotácie úradu.

"Informácie o reálnom počte našich krajanov v jednotlivých štátoch sveta sú dôležité pri tvorbe politík Slovenskej republiky voči slovenskej diaspóre vrátane adresnej finančnej podpory. Je teda aj v záujme samotných krajanských komunít, aby údaje o počte Slovákov žijúcich v zahraničí boli čo najpresnejšie," vysvetľuje ÚSŽZ na webe.

V prípade kampaní, ktoré sa vzťahujú na sčítania realizované ešte v aktuálnom roku a prvom polroku 2022 (napríklad Nemecko alebo Rumunsko), odporúča úrad využiť možnosť požiadať o mimoriadnu dotáciu. „Ideálne šesť až osem mesiacov pred začiatkom sčítania. Žiadosť o mimoriadnu dotáciu je možné podať len v listinnej podobe poštou do 30. novembra,“ informuje ÚSŽZ.

V prípade kampaní k sčítaniam, ktoré sa uskutočnia v druhej polovici roka 2022 a neskôr (napríklad Maďarsko), môžu krajania využiť prostriedky z riadneho dotačného systému, ktorý bude spustený v októbri 2021, a úrad o ňom bude ešte bližšie informovať.