< sekcia Slovensko

V roku 2019 vydali 2092 osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v dokumente konštatuje, že pokračuje trend zvýšeného počtu podaných žiadostí o vydanie osvedčenia.

Bratislava 19. júna (TASR) – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v roku 2019 vydal 2092 osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí. Úrad o tom informuje v Správe za rok 2019 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrhu programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2021. Správa je medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Úrad v dokumente konštatuje, že pokračuje trend zvýšeného počtu podaných žiadostí o vydanie osvedčenia. "Najviac osvedčení bolo vydaných Slovákom zo Srbska - 1398 a z Ukrajiny – 671," spresňuje ÚSŽZ. Úrad zaregistroval i vyhovel taktiež aj žiadostiam z krajín ako Austrália, USA, Írsko, Kanada, Rumunsko, Švédsko, Kirgizsko či Bosna a Hercegovina.

Správa tiež bilancuje udelenie dotácií ÚSŽZ pre aktivity krajanských komunít. "Úrad v roku 2019 podporil celkovo 666 projektov od žiadateľov z 30 štátov v sume 1.259.141 eur," informujú predkladatelia správy. Najviac grantov išlo na projekty v oblasti kultúry (399 projektov z 24 štátov podporených celkovou sumou 648.796 eur). V oblasti vzdelávania, vedy a výskumu úrad podporil 177 projektov žiadateľov v 24 štátoch vo výške 377.214 eur. Publikačné projekty v oblasti informovanosti získali 61 grantov žiadateľov zo 14 štátov v súhrnnej sume 83.950 eur, v kapitole médiá úrad podporil 29 žiadostí zo siedmich štátov celkovou sumou 49.600 eur.

Správa uvádza, že počty Slovákov, tvoriacich autochtónnu národnostnú menšinu v štátoch strednej a východnej Európy sa pohybujú v rozmedzí od 270.000 podľa sčítania obyvateľstva až do 600.000 podľa odhadov. V skupine krajanov tvoriacich tradičné a nové komunity v štátoch Európskej únie a v tretích štátoch žije podľa oficiálnych údajov vyše 844.000, podľa odborných odhadov okolo 1.200.000 Slovákov.