Quantcast
< sekcia Slovensko

Univerzita veterinárskeho lekárstva odmieta návrh novely zákona

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Predseda Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Peter Lazár označil obmedzenie právomocí akademických senátov na úkor správnych rád za neakceptovateľné.

Košice 16. marca (TASR) - Akademický senát (AS) a vedenie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach zásadne odmietajú zverejnený návrh novely zákona o vysokých školách. Ohradzujú sa voči politizácii vysokého školstva, obmedzovaniu jeho autonómie, ako aj proti okliešťovaniu akademickej samosprávy. Stanovisko k návrhu novely zákona o vysokých školách a k návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR prijali na mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu UVLF v pondelok (15. 3.).

"Akademická obec a zamestnanci univerzity sú pritom pripravení aj na ráznejšie formy protestu, nevylučujúc vyhlásenie štrajku," informovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Implementácia novely v predloženej podobe predstavuje podľa univerzity ohrozenie demokratických princípov riadenia vysokých škôl, ktoré sú predpokladom slobodného vzdelávania a tvorivej činnosti s prínosom pre celú spoločnosť. "Nespochybňujeme potrebu reformy vysokých škôl, ale bez zásadnej revízie navrhovanej novely vysokoškolského zákona sme len pasívnymi prijímateľmi zmien bez akejkoľvek diskusie," zdôraznili členovia akademického senátu a vedenia školy.

Zároveň vyjadrili aj hlboké znepokojenie z materiálu Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR. Tento dokument podľa nich v žiadnom prípade nereflektuje oficiálne vyhlásenie ministra školstva o garantovaní zachovania akademických slobôd, autonómie a samosprávy vysokých škôl. Je postavený na identických návrhoch ako návrh novely zákona o vysokých školách.

Akademický senát a vedenie UVLF dôrazne žiadajú, aby sa začal stále absentujúci konštruktívny dialóg medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR a reprezentáciami vysokých škôl, ktorý povedie k efektívnym krokom ku skvalitneniu úrovne vzdelávania. Zároveň žiadajú rešpektovanie vecných návrhov a pripomienok k reforme riadenia a financovania vysokých škôl, ktoré predkladajú legitímne reprezentácie vysokých škôl, aby nedošlo k ekonomickému a politickému ovládnutiu verejných vysokých škôl.

"Návrh novely zákona síce prináša aj pozitíva, napríklad skrátenie externej formy štúdia, zmeny v obsadzovaní miest profesorov, oddelenie habilitačného a inauguračného konania, posilnenie právomoci rektora na univerzitách s fakultami. Tie však absolútne nevyvažujú hlavné negatívum – zámer ministra ovládnuť a kontrolovať vysoké školy prostredníctvom správnych rád, ktoré majú mať politických nominantov," uviedla rektorka univerzity Jana Mojžišová.

Predseda Akademického senátu UVLF Peter Lazár označil obmedzenie právomocí akademických senátov na úkor správnych rád za neakceptovateľné. "Akademické senáty, ktorých členov si volia zamestnanci a študenti, získali svoje právomoci po roku 1989. Aktuálny návrh vnímame ako návrat do predrevolučného obdobia. S niečím takým si nedovolil prísť minister ani v časoch najtvrdšieho mečiarizmu, pritom súčasná vláda sa definovala ako demokratická a proreformná," konštatoval.