Quantcast
< sekcia Slovensko

UVLF: Veterinárni lekári by mali byť očkovaní skôr

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rektorka UVLF Jana Mojžišová v listoch ministrom poukázala na to, že v súvislosti s potrebou zvládnuť krízovú situáciu spôsobenú pandémiou univerzita od začiatku ponúkala pomoc veterinárnych lekárov.

Košice 26. januára (TASR) – Veterinárni lekári s ohľadom na ich pracovné zaradenie by mali patriť do skorších fáz očkovania proti ochoreniu COVID-19, než ako príde na rad posledná, najmenej riziková skupina obyvateľov, kam by patrili podľa veku. Presadzuje to Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, ktorá o takúto aktualizáciu plánu vakcinácie požiadala ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (OĽANO).

Univerzita upozorňuje, že veterinári neriešia len akútne stavy zvierat a veterinárne služby sú základom fungovania spoločnosti. "Veterinári a ich tímy sledujú najzávažnejšie choroby zvierat a ľudí, zabezpečujú prevenciu vypuknutia nákaz, včítane zoonotických chorôb, prispievajú k ochrane verejného zdravia, dohliadajú na bezpečnosť potravín a na to, aby ľudia mali dostatok nezávadných potravín. Krajiny Európskej únie si to uvedomujú, pridať by sa malo aj Slovensko a prinavrátiť veterinárnym lekárom status zdravotníckych pracovníkov," informovala UVLF.

Rektorka UVLF Jana Mojžišová v listoch ministrom poukázala na to, že v súvislosti s potrebou zvládnuť krízovú situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 univerzita od začiatku ponúkala pomoc veterinárnych lekárov, ktorých vzdelanie, skúsenosti a zručnosti by mohli byť v tomto zápase prospešné. "V tejto snahe pomôcť nepoľavujeme ani v týchto ešte náročnejších dňoch a stále ponúkame akúkoľvek pomoc a podporu. Zároveň si však uvedomujeme, že veterinárni lekári, ktorí zabezpečujú verejné zdravie kontrolou zdravotného stavu zvierat a zdravotnej bezpečnosti potravín z farmy na stôl či bojom s chorobami prenosnými zo zvierat na ľudí, patria do rizikovej skupiny," uviedla. V súvislosti s programom vakcinácie zdôraznila, že veterinárni lekári si v žiadnom prípade nenárokujú akékoľvek uprednostnenie pred zdravotníckymi pracovníkmi, ohrozenými skupinami obyvateľov či zamestnancami kritickej infraštruktúry.

„Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa už v tejto veci obrátil listom na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, ktorého požiadal, aby boli do kritickej infraštruktúry pri očkovaní zaradení v systéme prednostného očkovania aj pracovníci agrorezortu," reagoval pre TASR hovorca ministerstva Daniel Hrežík.

Týka sa to veterinárnych lekárov, ale aj inšpektorov kontroly potravín, fytosanitárnych inšpektorov či zamestnancov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a regionálnych správ.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v stanovisku uviedlo, že na základe novej vládnej vyhlášky, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti COVID-19, bude pri očkovaní postupovať podľa daných fáz, ktoré sa odvolávajú na vek a zdravotný stav občanov. "Vzhľadom na danú skutočnosť bude očkovanie prebiehať podľa stanovených kritérií. To znamená, ľudia budú zaočkovaní podľa platnej vyhlášky. Toto nariadenie platí aj pre individuálne žiadosti o výnimky z očkovania," konštatovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.