< sekcia Slovensko

Najčastejším porušením zákona je nevyužitie inštitútu vysvetlenia

Na snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. Foto: TASR - Dano Veselský

V najväčšej miere sa majú tejto chyby dopúšťať subjekty, ktorým verejný obstarávateľ poskytol vyše 50 percent financií na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie služieb.

Bratislava 7. septembra (TASR) – Najčastejším porušením zákona o verejnom obstarávaní je nevyužívanie inštitútu vysvetlenia, po ktorom dochádzalo k vylúčeniu ponúk uchádzačov z dôvodov, ktoré je možné jednoducho vysvetlením či doplnením odstrániť. Vyplýva to z analýzy Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), o ktorej TASR informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

V najväčšej miere sa majú tejto chyby dopúšťať subjekty, ktorým verejný obstarávateľ poskytol vyše 50 percent financií na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie služieb.

Analýza taktiež obsahuje rozbor porušení zákona, ktoré obmedzujú verejnú súťaž, ako napríklad vyžadovanie dokladov za účelom preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača, ktoré nie sú relevantné k predmetu zákazky. Požadovanie údajov strojného, či technického vybavenia namiesto opisu vyžadovaného technologického postupu, alebo limitovanie podielu subdodávok, ktoré má uchádzač v úmysle zadať svojim subdodávateľom, a to určitou percentuálnou hodnotou.

"Mojím zámerom bolo poskytnúť získané informácie z neustále prebiehajúcich a priebežne vyhodnocovaných zberov dát širšej verejnosti a aj týmto spôsobom jej pomôcť predchádzať možným pochybeniam,“ vysvetlil dôvod vypracovania analýzy riaditeľ Odboru dohľadu ÚVO, Tomáš Lepieš.

„Vnímam skutočnosť, že pre zlepšenie úrovne verejného obstarávania na Slovensku je, okrem iného, potrebné posúvať hranice poznatkov. Aj vďaka tomu môžeme zabezpečiť postupný pokles počtu chýb, ku ktorým dochádza v procese verejného obstarávania," uviedol predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Ten verí, že bude analýza predstavovať ďalší krok k posilneniu profesionalizácie verejného obstarávania na Slovensku.

Prípadní záujemcovia nájdu celý text analýzy na webovej stránke ÚVO.