< sekcia Slovensko

ÚVZ: Lekári nahlásili takmer 17.000 chorých na respiračné ochorenia

Ilustračné foto Foto: TASR

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 43. kalendárnom týždni hlásené v šiestich výchovno-vzdelávacích zariadeniach v Košickom kraji, z toho bolo päť materských škôl a jedna základná škola.

Bratislava 23. októbra (TASR) - Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku počas 43. týždňa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesol o 2,5 percenta. Lekári celkovo nahlásili 16.979 prípadov ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali opäť v Bratislavskom kraji. Naopak, najmenej chorých bolo v Banskobystrickom kraji. ARO mali najmä deti do piatich rokov. TASR o tom informovali pracovníci odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Priebeh ochorení bol pri ARO komplikovaný u 268 osôb.

Ochorenia hlásilo 40 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 33 percent všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyšší počet hlásiacich lekárov zaznamenali v Banskobystrickom, najnižší v Bratislavskom kraji.

Lekári hlásili v 43. kalendárnom týždni 937 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje 5,5 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 0,1 percenta. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Trnavskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji. Najčastejšie na CHPO ochoreli deti vo vekovej skupine do piatich rokov.

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 43. kalendárnom týždni hlásené v šiestich výchovno-vzdelávacích zariadeniach v Košickom kraji, z toho bolo päť materských škôl a jedna základná škola. V 43. kalendárnom týždni nebol hlásený prípad SARI.