Quantcast
< sekcia Slovensko

Pre hromadné podujatia či návštevy múzeí platia prísnejšie podmienky

Ilustračné foto. Foto: Marcel Mravec, CCKV PU

V červených aj bordových okresoch je v režime OTP povolené organizovať hromadné podujatia pri naplnení maximálne štvrtiny kapacity.

Bratislava 20. septembra (TASR) – Od pondelka sa sprísňujú opatrenia v iných ako zelených okresoch vzhľadom na aktualizáciu COVID automatu. Prísnejšie podmienky sa vzťahujú na kultúrne a hromadné podujatia, ale aj návštevy múzeí či výstav. Pripomenula to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

V prípade prevádzok a hromadných podujatí si môžu organizátori naďalej vybrať, v akom režime budú fungovať - teda základ, OTP alebo očkovaní. Ak prevádzka v bordovom okrese funguje v režime základ, prevádzkar je povinný zaviesť tzv. seniorské hodiny. A to v dňoch pondelok až piatok od 9.00 do 11.00 h.

Kultúrne a hromadné podujatia, ako aj návštevy múzeí, galérií a výstav, kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú bez kapacitného limitu. „Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, treba toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestnemu príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva," priblížil úrad.

V zelených okresoch je maximálna povolená kapacita pre hromadné a kultúrne podujatia 50 percent na státie a 75 percent v prípade sedenia. Ak nie je možné určiť kapacitu, v režime OTP sa povoľuje najviac 5000 osôb v exteriéri a 2500 v interiéri. V prípade režimu základ môže byť v exteriéri maximálne 1000 a interiéri 500 osôb.

V oranžových okresoch možno v režime OTP neobmedzene navštevovať múzeá, výstavy a prehliadky. Limitované ostávajú hromadné a kultúrne podujatia. Pre hromadné podujatia je v exteriéri povolená maximálne polovičná kapacita, v interiéri maximálne 25. Ak nie je možné určiť kapacitu, povoľuje sa najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri. Pre kultúrne podujatia v režime OTP platí limit 50 percent kapacity, do 500 osôb v interiéri alebo 1000 v exteriéri.

V režime základ je pri hromadných podujatiach povolené státie v exteriéri maximálne pre 100 a v interiéri pre 50 osôb. V prípade sedenia v exteriéri je povolené zaplniť maximálne polovicu kapacity (avšak do 200 osôb), v interiéri maximálne 25 percent (avšak do 100 osôb). V prípade kultúrnych podujatí možno zaplniť najviac 50 percent kapacity na sedenie (maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri). Rovnako možno zaplniť maximálne 50 percent kapacity v prípade státia (maximálne však 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri). Do múzeí, galérií a výstavných siení sú v režime základ povolené len individuálne prehliadky do počtu jedna osoba na 15 metrov štvorcových.

V červených aj bordových okresoch je v režime OTP povolené organizovať hromadné podujatia pri naplnení maximálne štvrtiny kapacity. Pokiaľ nie je určená, v červených okresoch je povolených maximálne 150 a v bordových 50 osôb. Pri kultúrnych podujatiach možno naplniť maximálne polovicu kapacity, pričom v červených okresoch do 250 osôb v interiéri a do 500 v exteriéri. V bordových môže byť v interiéri do 150 a exteriéri 200 osôb. V režime OTP sú v červených okresoch povolené hromadné prehliadky do desať osôb, v prípade bordových okresov sú povolené len individuálne prehliadky pre jednu osobu na 15 štvorcových metrov.

V režime základ je povolené organizovať hromadné podujatia pre najviac desať osôb v červených okresoch a pre najviac šesť osôb v bordových. Kultúrne podujatia sú v červených okresoch povolené do polovičnej kapacity, avšak do 50 sediacich osôb. Prehliadky múzeí, galérií a výstav sú povolené len individuálne s obmedzením jeden návštevník na štvorcový meter. V bordových okresoch sú pre režim základ tieto návštevy zakázané, rovnako ako organizovanie kultúrnych podujatí.

Prísnejšie podmienky platia pre bohoslužby či svadbyPrísnejšie podmienky sa vzťahujú na bohoslužby, svadby či oslavy. Pripomenula to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

Bohoslužby sa aj naďalej môžu realizovať v troch režimoch. V zelených, oranžových, červených aj bordových okresoch je možné organizovať omše pre zaočkovaných bez kapacitného obmedzenia. V prípade režimu OTP (očkovaní-testovaní-po prekonaní COVID-19) je v zelených okresoch možné naplniť polovicu kapacity priestoru na státie a 75 percent kapacity priestoru na sedenie. V oranžových okresoch môže byť interiér zaplnený maximálne na 25 percent priestoru, exteriér na 50 percent. V červených okresoch je možná naplnenosť priestoru na 25 percent bez ohľadu na to, či ide o exteriér alebo interiér. Rovnaké pravidlo platí v bordových okresoch s tým, že v priestore môže byť maximálne 50 ľudí.

Ak sa budú bohoslužby konať pre všetkých bez ohľadu na očkovanie či test (režim základ) v zelených okresoch môže byť priestor na státie zaplnený maximálne na polovicu a priestor na sedenie na 75 percent. V oranžových okresoch môže byť v priestore na státie v exteriéri maximálne sto ľudí, v interiéri 50. Priestor na sedenie v exteriéri môže byť zaplnený na polovicu, v interiéri na štvrtinu, avšak maximálne do sto osôb. V červených okresoch v základnom režime musí byť na jednu osobu vyhradených 15 štvorcových metrov kapacity priestoru. Rovnaké pravidlo platí aj v bordových okresoch.

Ilustračná snímka.
Foto: TASR/AP


Bez kapacitného limitu pre zaočkovaných je možné organizovať obrad sobáša alebo krstu od zelenej až po bordovú farbu okresu. V oranžových okresoch v režime OTP môže byť interiér zaplnený na štvrtinu, exteriér na polovicu. V prípade režimu základ môže byť v priestore na sedenie v interiéri najviac 100 osôb alebo 200 osôb v exteriéri. O polovicu menej je to v prípade priestoru na státie.

V červených okresoch v režime OTP je možné pri obrade sobáša alebo krstu mať naplnených 25 percent kapacity priestoru. V prípade režimu základ musí byť na jednu osobu vyhradených 15 štvorcových metrov plochy priestoru. Ešte prísnejšie je to v bordových okresoch, keď v režime OTP je možné naplniť 25 percent kapacity priestoru a v režime základ môže byť v priestore maximálne šesť ľudí.

Svadby, kary, oslavy, večierky alebo podujatia v prevádzkach verejného stravovania sa nesmú konať v bordových okresoch pri režime základ ani OTP. Podujatia sú možné len pre zaočkovaných, aj to maximálne pre 20 osôb. Svadby či oslavy sa nesmú konať v režime základ ani červených, oranžových a zelených okresoch. V režime OTP je možné mať v interiéri maximálne 25 osôb, v exteriéri 40 osôb v červených okresoch. V prípade zaočkovaných môže byť v červených okresoch v interiéri maximálne 50 ľudí a v exteriéri 80.

Miernejšie podmienky platia pre oranžové okresy, kedy v režime OTP môže byť v interiéri na oslave či kare maximálne 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri. Dvojnásobný počet ľudí sa môže na podujatiach zúčastniť, pokiaľ sa budú organizovať v režime zaočkovaní. V zelených okresoch je v režime OTP povolených 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri. Dvojnásobok účastníkov na podujatí je možný, ak sa podujatie organizuje v režime len pre zaočkovaných.

Kúpaliská a vleky sú v zelených okresoch bez limitu, fitnescentrá už nieKým pri umelých kúpaliskách, vlekoch a lanovkách sa začínajú kapacitné obmedzenia až od oranžovej farby okresu podľa COVID automatu, pri fitnescentrách sú limity už aj v zelených okresoch. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva SR v rámci súhrnu opatrení platných v zelených, oranžových, červených a bordových okresoch.

Ak si prevádzkar kúpaliska vyberie v oranžovom okrese, že bude púšťať len zaočkovaných, vyhne sa kapacitným obmedzeniam. Ak sa však rozhodne pre režim OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia), môže využiť maximálne 50 % kapacity. Ak bude chcieť pustiť všetkých bez kontroly, limit je stanovený na desať osôb.

Ilustračné foto.
Foto: TASR – Erika Ďurčová


V červených okresoch pre umelé kúpaliská platia limity už aj pri režime, keď sa kúpalisko rozhodne vpustiť len zaočkovaných, môže využiť len polovicu kapacity. V režime OTP je to 25 % celkovej kapacity a pre všetkých bez kontroly otvoriť ani nemôže, rovnako ako ani v bordových okresoch. Kapacitný limit pre režim zaočkovaní je v bordových okresoch 25 % celkovej kapacity a v režime OTP môžu kúpaliská v bordových okresoch vpustiť najviac desať osôb.

„Prevádzky poskytujúce služby s cieľom tréningu v športových kluboch majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške," podotkol úrad.

Vleky (nie uzavreté kabíny, pozn. TASR) sú pre plne zaočkované osoby alebo osoby v režime OTP v prevádzke vo všetkých farbách semafora. Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek, v zelených okresoch však nie sú žiadne. V oranžových okresoch sú kabínkové lanovky pre zaočkovaných a režim OTP rovnako bez kapacitných obmedzení, pre všetkých bez kontroly je prevádzka takýchto lanoviek zakázaná. V červených a bordových okresoch môžu prevádzkari kabínkových lanoviek vpustiť iba očkovaných, aj to len do 50 % kapacity, v režimoch OTP a základ je prevádzka v týchto farbách okresov zakázaná.

Zákazníci fitnescentier musia rátať s obmedzeniami aj v zelených okresoch. Ak sa prevádzka rozhodne púšťať len zaočkovaných, môže fungovať bez obmedzení kapacít, ak však chce fungovať v režime OTP, buď musí počítať aspoň s 15 štvorcovými metrami (m2) na jedného zákazníka, alebo s maximálnym limitom 50 zákazníkov. Pokiaľ chce púšťať všetkých bez kontroly, maximálna kapacita je 25 osôb.

V oranžových okresoch je režim zaočkovaní pri fitnescentrách taktiež bez obmedzení, pri režime OTP platí rovnako 15 m2 na jedného zákazníka alebo maximálne 20 osôb. V režime základ môže byť vo fitnescentre maximálne desať osôb.

V červenom okrese nastupujú obmedzenia už aj pre fitnesprevádzky, ktoré sa rozhodnú pustiť len zaočkovaných, buď budú počítať s 15 m2 na jedného zaočkovaného klienta, alebo pustia maximálne 50 zaočkovaných zákazníkov. Pri režime OTP je obmedzenie buď maximálne desať klientov, alebo jeden zákazník na 25 m2.

Počnúc červeným okresom fitnescentrá nemôžu otvoriť pre všetkých bez kontroly. V bordových okresoch nesmú fungovať ani v režime OTP, vtedy už môžu púšťať len očkovaných klientov, aj to s obmedzením buď jedného zákazníka na 15 m2, alebo maximálne 20 zákazníkov.

Prísnejšie podmienky platia na nosenie rúšok či v prevádzke kúpeľovPrísnejšie podmienky sa vzťahujú na nosenie rúšok, návštevy v zdravotníckych zariadeniach či prevádzku kúpeľov a wellness. Pripomenula to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

V zelených a oranžových okresoch platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou, a to v v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Rúško je povinné aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri. V červených okresoch je povinný už respirátor v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach. Respirátor v interiéri, verejnej doprave a taxíkoch je povinný aj v bordových okresoch.

Návštevníkmi v zdravotníckych zariadeniach môžu byť len osoby, ktoré sú plne zaočkované, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. "Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby," pripomenula Račková.

Pre liečebne na predpis lekára naďalej neplatia kapacitné obmedzenia. Prevádzky wellness, akvaparky, prírodné a liečebné kúpele stále majú možnosť vybrať si z troch režimov fungovania. Podmienky prevádzky sa sprísňujú od oranžovej farby, keď prevádzky nemôžu už využiť režim základ, ktorý umožňuje pustiť do priestoru všetkých bez ohľadu na očkovanie či test. V prípade režimu OTP (očkovaný-testovaný-prekonanie COVID-19) môžu okresy v oranžovej farbe naplniť maximálne polovicu svojej kapacity.

Ilustračné foto.
Foto: TASR - František Iván


V červených okresoch v režime OTP je možné ubytovať len desať osôb v týchto prevádzkach. Režim základ sa nesmie využívať, v prípade režimu zaočkovaných nemajú prevádzky kapacitné limity. "V bordových okresoch je činnosť povolená do desať osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí," dodala Račková.

Reštaurácie v oranžových okresoch môžu v základe obsluhovať len na teraseReštaurácie a ostatné zariadenia verejného stravovania môžu v zelených okresoch fungovať bez kapacitného limitu. Ak sa však rozhodnú nekontrolovať zákazníkov a púšťať bez výnimky všetkých (režim základ, pozn. TASR) v oranžovom okrese, vítať ich môžu len v exteriéri, pričom na terase môže byť maximálne desať osôb. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva SR v rámci súhrnu opatrení platných v zelených, oranžových, červených a bordových okresoch.

Ak sa reštaurácia v oranžovom okrese rozhodne fungovať v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19), na terase pre ňu limity stanovené nie sú, v interiéri však môžu pri jednom stole sedieť maximálne štyri osoby alebo len osoby z jednej domácnosti a medzi stolmi musia byť dvojmetrové rozostupy. Rovnaké sú pravidlá aj pre režim „zaočkovaní".

Ak chce reštaurácia v červenom okrese obslúžiť bez výnimky všetkých, otvoriť môže jedine cez okienkový predaj a rozvoz. Ak si vyberie režim OTP alebo režim „zaočkovaní", platia tu rovnaké kapacitné obmedzenia ako v oranžových okresoch.

Ilustračná snímka.
Foto: TASR/AP


Ak sa reštaurácia v bordovom okrese rozhodne vpustiť len zaočkovaných, vonku môže fungovať bez obmedzení, v interiéri môžu sedieť maximálne štyri osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti a rozloženie stolov musí byť aspoň na dva metre od seba. Je tu tiež povolené konzumovať len posediačky. Pri režime OTP je už v bordových okresoch povolené vítať hostí len v exteriéri, bez kapacitných obmedzení s rozostupom stolov aspoň na dva metre od seba. V režime „základ" je opäť povolený len okienkový predaj a rozvoz, pričom ÚVZ zdôraznil, že pri predaji jedál so sebou alebo cez donášku nie sú žiadne obmedzenia.

Hotely a ubytovacie zariadenia môžu v zelených okresoch ubytovať hostí bez obmedzení. V oranžových okresoch majú hotely zakázané otvoriť bez kontroly pre všetkých, avšak, ak si vyberú režim OTP alebo „zaočkovaní", môžu fungovať bez kapacitného limitu.

V červených a bordových okresoch je takisto ubytovanie v režime „základ" zakázané, pre zaočkovaných tu však naďalej žiadne obmedzenia neplatia. Ak sa hotel v červenom či bordovom okrese rozhodne uplatňovať režim OTP, môže na jednej izbe ubytovať maximálne dve dospelé osoby alebo len členov jednej domácnosti.

Taxislužby ani obchodné domy v zelených okresoch žiadne obmedzenia trápiť nemusia. V oranžových okresoch môžu taxikári odviezť najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča a v červených či bordových okresoch takisto maximálne dve osoby v jednom rade, musia však po každom zákazníkovi dezinfikovať priestory.

Obchodné domy v oranžových okresoch môžu púšťať maximálne jednu osobu na 15 štvorcových metrov (m2), pričom môžu mať naďalej otvorené sedacie sekcie a detské kútiky. Naopak, tie musia byť zatvorené, ak sa obchodný dom nachádza v červenom či bordovom okrese. Rozlohové obmedzenia sú v týchto farbách rovnaké ako v oranžových okresoch.