< sekcia Slovensko

Počet chorých na respiračné ochorenia aj chrípku opäť vzrástol

Ilustračné foto. Foto: TASR

Priebeh ochorení bol pri ARO komplikovaný u 1204 osôb.

Bratislava 18. januára (TASR) - Počet chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO) na Slovensku počas 3. týždňa vzrástol v porovnaní s minulým týždňom o 6,4 percenta. Lekári celkovo nahlásili 49.081 ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom. ARO mali najmä deti do piatich rokov. TASR o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Priebeh ochorení bol pri ARO komplikovaný u 1204 osôb. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (631). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (363) a pneumónie (210). Ochorenia hlásilo 58 percent všeobecných lekárov pre deti a dorast a 48 percent všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trnavskom, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Lekári hlásili v 3. kalendárnom týždni 4210 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje 8,6 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť vzrástla o 5,2 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najčastejšie na CHPO ochoreli deti do piatich rokov.

Hlásených bolo 19 prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu. Išlo o 12 materských škôl, z toho šesť v Prešovskom kraji, tri v Košickom, po jednej v Trnavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji. Taktiež to bolo sedem základných škôl, z toho šesť v Prešovskom kraji a jedna v Nitrianskom kraji. Hlásený nebol žiaden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia SARI.

Chrípková sezóna trvá od 40. kalendárneho týždňa roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka, určila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je charakteristická zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení. Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou je podľa epidemiológov každoročné očkovanie. Na Slovensku ho hradia všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.

Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom pri kašľaní a kýchaní. Nie každé prechladnutie či kašeľ však automaticky znamená, že človek dostal chrípku. Tá prichádza náhle a sprevádzajú ju vysoké teploty, aj nad 40 stupňov. Môžu sa pridružiť aj rôzne komplikácie. Na samotnú chrípku neúčinkujú antibiotiká.