< sekcia Slovensko

Odborníci zbierajú údaje o ťažkostiach súvisiacich s kvalitou vody

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Kúpacia sezóna na Slovensku oficiálne trvá od 15. júna do 15. septembra.

Bratislava 31. augusta (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zbiera údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach, ktoré môžu súvisieť s kvalitou vody na kúpaliskách. Zistenia vyplývajúce z anonymného dotazníka poslúžia hygienikom ako podklady pri určovaní postupov na zníženie zdravotných rizík. Informovali o tom na svojej webovej stránke.

V dotazníku návštevníci anonymne odpovedajú na jednoduché otázky o svojich kúpacích zvykoch a prípadnom ochorení. Hygienikov zaujímajú všetky okolnosti - zvláštne charakteristiky vody, doba, po akej sa prejavili zdravotné ťažkosti, ale aj, či pacient vyhľadal lekársku pomoc. Dotazník je dostupný na oficiálnej stránke ÚVZ.

Ako skonštatovali hygienici, v súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné štatistické údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a kúpaliskách. Získané informácie im pomôžu zmapovať a vyhodnotiť situáciu. Budú môcť tiež vypracovať postupy na zníženie zdravotných rizík pri kúpaní.

Kúpacia sezóna na Slovensku oficiálne trvá od 15. júna do 15. septembra. ÚVZ počas nej pravidelne informuje obyvateľov o kvalite vody na prírodných a umelých kúpaliskách, ale aj v bazénoch.