< sekcia Slovensko

Uznesenie vlády SR k opatreniam hospodárskej mobilizácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Prečítajte si celé znenie uznesenia k hospodárskej mobilizácii.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 671 z 24. novembra 2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov

Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov;

B. ukladá

predsedovi vlády

B.1.zabezpečiť uverejnenie nariadenia vlády Slovenskej republiky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ihneď,

ministerke kultúry

B.2. zabezpečiť zverejnenie informácie o prijatí nariadenia vlády Slovenskej republiky v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a odvysielanie informácie o nariadení ďalšieho opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa tohto nariadenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska

ihneď.Vykonajú:
predseda vlády
ministerka kultúry