Quantcast
< sekcia Slovensko

Uznesenie vlády SR k opatreniu hospodárskej mobilizácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Prečítajte si celé znenie uznesenia k opatreniu hospodárskej mobilizácie.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 709 z 1. decembra 2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom na zabezpečenie riešenia ochorenia COVID-19

Vláda

A. schvaľuje


A.1. návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom na zabezpečenie riešenia ochorenia COVID-19;


B. ukladá

predsedovi vlády

B.1. zabezpečiť uverejnenie nariadenia vlády Slovenskej republiky v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ihneď,


ministerke kultúry

B.2. zabezpečiť zverejnenie informácie o prijatí nariadenia vlády Slovenskej republiky v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a odvysielanie informácie o nariadení ďalšieho opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa tohto nariadenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska

ihneď.

Vykonajú:

predseda vlády

ministerka kultúry