< sekcia Slovensko

V Banskej Bystrici spoja eurovoľby s anketou

Priebeh a realizáciu ankety budú zabezpečovať dobrovoľní anketári, v sobotu v čase od 08.00 do 11.00 h a od 15.00 do 18.00 h.

Banská Bystrica 21. mája (TASR) – Počas volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. mája, Banskobystričania budú mať možnosť v ankete vyjadriť svoj názor na niektoré investičné zámery vo svojom meste.

"Otázky ankety sú formulované s cieľom zistiť názor obyvateľov na vybudovanie hotela v areáli Pamätníka SNP, spustenie pyrolýznej spaľovne na Graniari a výstavbu malej vodnej elektrárne v Iliaši. Občania vo volebnom okrsku č. 56 sa majú šancu vyjadriť aj k výstavbe garáží medzi ulicami Šalgotariánska a THK," informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Martina Kanisová.

Priebeh a realizáciu ankety budú zabezpečovať dobrovoľní anketári, v sobotu v čase od 08.00 do 11.00 h a od 15.00 do 18.00 h, na týchto miestach: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Základná škola (ZŠ) Trieda SNP 20, ZŠ Gaštanová 12, ZŠ Radvanská 1, ZŠ Spojová 1, ZŠ Ďumbierska 17, budova bývalej ZŠ Tatranská 10, bývalá budova š. p. Zelenina, Zvolenská cesta 29, Základná umelecká škola J. Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6 a Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Tajovského 10.