< sekcia Slovensko

V deň 20. výročia vzniku SR udelil prezident 20 štátnych vyznamenaní

prezident SR Ivan Gašparovič (vľavo) odovzdáva vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy štvornásobnému olympijskému medailistovi vo vodnom slalome Michalovi Martikánovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj športu Slovenskej republiky. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Medzi ocenenými boli najvýraznejšou mierou zastúpení predstavitelia slovenskej kultúry a umenia.

Bratislava 1. januára (TASR) - Pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil dnes prezident SR Ivan Gašparovič najvyššie štátne vyznamenania.

V priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave prezident vyznamenal dvadsať osobností slovenskej vedy, školstva, umenia a športu. Ivan Gašparovič udelil Rad Ľudovíta Štúra I., II., a III. triedy, Rad Andreja Hlinku I. triedy a Rad Bieleho dvojkríža III. triedy, takisto aj Pribinov kríž I. a II. triedy. Medzi ocenenými boli najvýraznejšou mierou zastúpení predstavitelia slovenskej kultúry a umenia.

Ako uviedol počas štátnych osláv, dnes ocenil predstaviteľov generácie, ktorá si dosť pamätá a ktorá si je dobre vedomá, že sloboda a demokracia nie sú takou samozrejmosťou, aby sa nedali znovu stratiť. O tieto hodnoty, ako aj o slovenskú štátnosť treba podľa neho zápasiť každý deň. "Naša spoločnosť si vyžaduje angažovaného občana, lebo múdry a aktívny občan upevňuje demokraciu, ale aj štátnosť," vyhlásila hlava štátu. Dodal, že dvadsiatka ocenených pozitívne ovplyvňuje a spoluvytvára dejiny slovenského národa aj štátu.

Rad Andreja Hlinku získal in memoriam Hvezdoň Kočtúch za zásluhy o vznik Slovenskej republiky a za celoživotné dielo v oblasti rozvoja ekonomickej teórie a hospodárstva Slovenskej republiky.Najvyšší stupeň Radu Ľudovíta Štúra za mimoriadne zásluhy v rozvoji hospodárstva, vedy a techniky a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí získal vysokoškolský pedagóg Milan Gregor. Za mimoriadne úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd udelil prezident Rad Ľudovíta Štúra I. triedy aj rímskokatolíckym kňazom Vladimírovi Juklovi a Silvestrovi Krčmérymu, v prípade Jukla in memoriam. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy získal i štvornásobný olympijský medailista Michal Martikán za mimoriadne zásluhy o rozvoj športu v SR.Rad Ľudovíta Štúra II. triedy získal jadrový fyzik Karel Šafařík za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. Za celoživotnú vedeckú a pedagogickú činnosť prezident udelil Rad Ľudovíta Štúra II. triedy aj profesorovi Františkovi Špaldonovi. Oceneným bol aj Miroslava Trnka za mimoriadne zásluhy o technický rozvoj v oblasti informačných technológií, Miroslav Urban za prácu v oblasti teoretickej chémie. Profesor Štefan Vašek získal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za rozvoj špeciálnej pedagogiky na Slovensku.

Prezident udelil aj Rad Ľudovíta Štúra III. triedy a to filmárovi Petrovi Solanovi za zásluhy o kultúrny rozvoj SR, najmä v oblasti kinematografie.
V tomto roku udelil Ivan Gašparovič aj Rad Bieleho dvojkríža III. triedy. Vyznamenal ním Ľudomíra Molitorisa za jeho činnosť v prospech slovenskej menšiny v Poľsku.

Pribinov kríž I. a II. triedy získali osobnosti umeleckého a kultúrneho života. Za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry a umenia a zásluhy o kultúrny rozvoj SR boli Pribinovým krížom I. triedy ocenení operný spevák Peter Dvorský, maliar Andrej Rudavský a interpretka ľudových piesní Darina Laščiaková. Pribinov kríž II. triedy získali za svoj vklad do oblasti slovenskej kultúry husľový virtuóz Peter Michalica, básnik Štefan Moravčík a herečky Ida Rapaičová a Magda Paveleková. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj tradičného sklárskeho umenia odmenil Pribinovým krížom II. triedy prezident aj dielo a prácu umeleckého sklára Ján Zoričáka.V mene všetkých ocenených sa poďakoval profesor Milan Gregor, ktorý vyjadril presvedčenie, že rok 2013 bude pre slovenskú spoločnosť úspešný. "Veľmi dobre vieme, že úspech sa nerodí rečnením a meditovaním. Dvadsať rokov existencie SR jasne preukázalo, že sme dostatočne schopní nielen využiť príležitosti, ale sa aj vyrovnať s hrozbami," podčiarkol.

Udeľovanie vyznamenaní, najmä štátnych, je významnou formou uznania zásluh občanov SR aj iných štátov. Ide o morálne a spoločenské ocenenie vynikajúcich jednotlivcov, výnimočne aj vojenských útvarov a vojenských zväzkov, ktoré majú zástavu. Právo udeľovať štátne vyznamenania patrí k tradičným kompetenciám hláv štátov.

Štátne vyznamenania sú rady (vyššie) a kríže (nižšie). Prezident udeľuje aj Kríž Milana Rastislava Štefánika a Medailu prezidenta SR.