Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 16. jún 2024Meniny má Blanka a Bianka
< sekcia Slovensko

V dohovore CITES je zahrnutých vyše 38.700 druhov

Ilustračné foto. Foto: TASR Milan Kapusta

Presadzovanie dohovoru CITES koordinuje ministerstvo životného prostredia.

Bratislava 3. marca (TASR) - V prílohách Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) je v súčasnosti zahrnutých vyše 38.700 druhov, približne 5950 živočíchov a 32.800 rastlín. Informovala o tom Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR v súvislosti so Svetovým dňom divej prírody, ktorý pripadá na 3. marca.

"Je dôležité si uvedomiť, že dohovor CITES sa zameriava nielen na reguláciu a obmedzenie obchodu so živými exemplármi ohrozených druhov získaných z voľnej prírody alebo odchovaných v zajatí, ale rovnako aj na mŕtve exempláre, ich orgány a výrobky z nich," hovorí vedúca vedeckého orgánu SR Lucia Matejovičová. Poukazuje, že neživé exempláre sú často predmetom komerčného záujmu. Ide napríklad o obchod so slonovinou a výrobkov z nej, obchod s nosorožími rohmi či tigrími produktmi.

Pre niektoré CITES druhy platí zákaz dovozu na územie Európskej únie. Členský štát môže zároveň zakázať držbu niektorých druhov zaradených v prílohách dohovoru. Na území Slovenska ide napríklad o zákaz držby niektorých mačkovitých šeliem, medveďov, primátov a korytnačky maľovanej, až na niektoré výnimky chovných zariadení, napríklad zoologické záhrady.

Držiteľ exemplára je povinný vedieť preukázať jeho pôvod a spôsob nadobudnutia. Taktiež má povinnosť vybrané exempláre nezameniteľne označiť, viesť evidenciu a oznamovať všetky zmeny v držbe. "Aj napriek všetkým cieľom a snahám dohovoru CITES dochádza každoročne k veľkému výskytu nelegálneho obchodu s mnohými druhmi. V poslednom čase sa dohovor zameriava na obmedzovanie obchodu s tropickými drevinami a morskými živočíchmi," poznamenala Matejovičová.

ŠOP SR vyzýva občanov, aby sa v prípade nejasností o dovoze, vývoze, držbe a zaradení exemplárov, ktoré by mohli podliehať dohovoru CITES a nariadení Únie, vždy vopred informovali.

Presadzovanie dohovoru CITES koordinuje ministerstvo životného prostredia. Zaoberajú sa ním aj okresné úrady a Slovenská inšpekcia životného prostredia. Vlani inšpektori vykonali 100 kontrol zameraných na dodržiavanie pravidiel CITES. Porušenie zistili v 57 prípadoch a uložili spolu 33 pokút v sume viac ako 18.000 eur, priblížila SIŽP na sociálnej sieti.

ŠOP SR plní v súvislosti s dohovorom úlohy vedeckého orgánu. Má posúdiť, či vývoz alebo dovoz exemplárov nebude mať škodlivý vplyv na zachovanie druhu alebo na rozsah územia, na ktorom sa príslušná populácia daného druhu vyskytuje.

Svetový deň divej prírody patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné udalosti zdôrazňujúce význam a potrebu ochrany voľne žijúcich živočíchov a rastlín. V rovnaký deň v roku 1973 bol vo Washingtone podpísaný Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, známy ako CITES. Tento rok oslavuje svoje 50. narodeniny.