< sekcia Slovensko

V evanjelických kostoloch dnes čítajú Pastiersky list Zboru biskupov

Na snímke evanjelický kostol v obci Polichno. Foto: TASR/Ján Siman

V posledný októbrový deň roku 1517 Dr. Martin Luther vyvesil na dvere chrámu v nemeckom Wittenbergu 95 odvážnych výpovedí proti predávaniu odpustkov, čím sa začal proces reformácie cirkvi.

Bratislava 31. októbra (TASR) - Evanjelici na Slovensku a vo svete si dnes pripomínajú Pamiatku reformácie stredovekej cirkvi, ktorej podstatou bol návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi. Spomínajú na udalosť, keď v posledný októbrový deň roku 1517 Dr. Martin Luther vyvesil na dvere chrámu v nemeckom Wittenbergu 95 odvážnych výpovedí proti predávaniu odpustkov, čím sa začal proces reformácie cirkvi.

Pri tejto príležitosti sa dnes konajú slávnostné služby Božie a v evanjelických kostoloch po celej SR čítajú Pastiersky list Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku k Pamiatke reformácie 2014.

Biskupi v liste pripomínajú smelé vyznanie Dr. M. Luthera: "Nemôžem a nechcem nič odvolať, lebo je nebezpečné konať proti vlastnému svedomiu. Tu stojím, inak nemôžem. Tak mi Pán Boh pomáhaj!", ktoré povedal na sneme vo Wormse v apríli 1521 pred cisárom Karolom V., pred duchovenstvom a šľachtou, keď obhajoval svoje reformačné učenie. Súčasne biskupi zdôrazňujú, že Luther úprimne veril v Trojjediného Pána Boha, ktorý bol pre neho tým najpevnejším, najistejším základom života.

"Aj dnešný pamätný deň reformácie nás volá k serióznemu rozmýšľaniu nad svojím životom, nad tým, či má náš život ten správny základ. Ak chceme, aby Boží syn našiel u nás vieru, tak sa v nej posilňujme čítaním Božieho slova, modlime sa, navštevujme služby Božie a aj svojich blízkych, deti, vnúčatá, príbuzných povzbudzujme k tomu", píšu v Pastierskom liste generálny biskup ECAV Miloš Klátik, biskup Západného dištriktu cirkvi Milan Krivda a biskup Východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol.

Biskupi takisto pripomínajú veriacim, aby sa modlili za všetkých prenasledovaných a trpiacich, aj za prenasledovaných a trpiacich kresťanov, predovšetkým v Sýrii, Iraku, umierajúcich za svoju vieru, za slabých, ktorých život dohnal až na dno ľudskej existencie, ktorí nevládzu vstať a ísť ďalej, ako aj za ECAV na Slovensku.