Quantcast
< sekcia Slovensko

V odôvodnených prípadoch je možné prerušiť alebo skôr ukončiť mobilitu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Žiadosť musí obsahovať jasné vysvetlenie vzniknutej situácie.

Bratislava 13. marca (TASR) – V odôvodnených prípadoch je možné prerušiť alebo predčasne ukončiť mobilitu, avšak v súvislosti s tým je potrebné dodržať aj viacero povinností. TASR to potvrdil odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v súvislosti so šírením nového koronavírusu, ktorý môže mať vplyv aj na zahraničné mobility študentov.

V prípade, že bude zahraničná mobilita prerušená alebo predčasne ukončená, účastník mobility by mal bezodkladne informovať Erasmus koordinátora o prerušení alebo predčasnom ukončení mobility a návrate domov. Po návrate na Slovensko by mal pripraviť žiadosť o uznanie nákladov a alikvótnej časti individuálnej podpory z dôvodu vyššej moci a predložiť ju Erasmus koordinátorovi. Žiadosť musí obsahovať jasné vysvetlenie vzniknutej situácie. Okrem toho treba tiež po návrate dodržiavať bezpečnostné opatrenia a odporúčania zverejnené na stránkach rezortu školstva a vysokých škôl a najmä pokyny vyplývajúce z rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR.

"Národná agentúra Erasmus+ odporúčala vysokým školám vypracovať, zverejniť a aktualizovať súbor odporúčaní a krokov pre svojich študentov a zamestnancov," uviedol rezort školstva. Tieto odporúčania by mali okrem iného obsahovať aj informácie o tom, ako bude škola riešiť predčasné ukončenie mobility, ako požiadať o odklad mobility, na koho v škole sa majú študenti, respektíve zamestnanci, ktorí sú v zahraničí, obrátiť v prípade núdze.

Úlohou koordinátora (inštitucionálneho alebo fakultného) je, aby v takejto situácii poskytol poradenstvo. "Národná agentúra nerozhoduje o individuálnych prípadoch, ale o tom, či nemožnosť plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi vysokou školou a národnou agentúrou má alebo nemá charakter vyššej moci. Posudzovať individuálne prípady je v kompetencii danej vysokej školy, ktorá má s účastníkmi uzatvorenú zmluvu o štúdiu/zmluvu o poskytnutí finančnej podpory," uviedol rezort školstva.

Národná agentúra zároveň nemá kompetencie vyjadrovať sa k stupňu ohrozenia a rizika nákazy.