< sekcia Slovensko

V pandemickom roku výrazne stúpol počet návštev v e-Bádateľni VHÚ

Matrika komárňanskej pevnosti z roku 1620. Foto: VHÚ

Vojenský historický ústav v rokoch 2013 až 2020 zrealizoval digitalizačný projekt financovaný z fondov Európskej únie a podarilo sa mu zabezpečiť jeho udržateľnosť do roku 2025.

Bratislava 5. mája (Teraz.sk) – Pandemický rok 2020 preveril schopnosti slovenských inštitúcií ponúkať služby v digitalizovanej podobe a zvýšený záujem registrovala aj e-Bádateľňa Vojenského historického ústavu (VHÚ). „Hoci štandardná bádateľňa archívu bola z dôvodu opatrení na zabránenie šírenia COVID-19 v priebehu roka 2020 niekoľko mesiacov zatvorená, e-Bádateľňa je k dispozícii bádateľom nonstop. V e-Bádateľni sme v roku 2020 zaznamenali nárast počtu návštev o viac ako 29 % oproti rovnakému obdobiu roka 2019,“ uvádza VHÚ na svojej internetovej stránke vhu.sk.

Celkovo bolo v roku 2020 v bádateľni 4 592 návštev bádateľov, ktorí preštudovali 58 079 archívnych dokumentov. „Od 1. júna 2015, keď bola e-Bádateľňa uvedená do prevádzky, do 31. decembra 2020 zaznamenala bádateľňa 29 620 návštev bádateľov zo 105 krajín sveta, ktorí preštudovali 240 318 strán archívnych dokumentov. Okrem bádateľov zo Slovenska, ktorých bolo najviac, takmer 71 %, to boli bádatelia z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Spolkovej republiky Nemecka, Francúzska, USA, Veľkej Británie, Rakúska, Ruska. Evidujeme aj bádateľov z krajín, ako Japonsko, Austrália, Guatemala, Paraquay, Filipíny, Indonézia, Keňa, Spojené arabské emiráty, ale aj bádateľa z exotického ostrova v Karibiku Svätý Vincent a Grenadíny,“ uvádza VHÚ.

Výsledky vyhľadávania, printscreen
Foto: VHÚ


Vojenský historický ústav (VHÚ) ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie v rokoch 2013 až 2020 zrealizoval projekt financovaný z fondov Európskej únie a podarilo sa mu zabezpečiť jeho udržateľnosť do roku 2025.

Projekt „Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ“ vytvoril podľa ústavu základ pre systematické narábanie s digitalizovanými archívnymi objektmi vojensko-historického charakteru na Slovensku vo formátoch konformných s európskymi štandardmi. V rámci tohto projektu bol v priestoroch bratislavského Vojenského historického archívu vybudovaný dlhodobý archív, ktorý garantuje vysokú bezpečnosť spracovávaných dát. Zároveň garantuje aj vysokú dostupnosť systémov, ktorá je z pohľadu užívateľov nevyhnutná pre dôveryhodnosť pri každodennom a pravidelnom prístupe k zdrojom a aplikáciám.

„K 30. aprílu 2021 sme užívateľom - odbornej i laickej verejnosti v tzv. e-Bádateľni doposiaľ sprístupnili 26 466 digitálnych objektov (9 608 fotografií z obdobia rokov 1939-1945, 16 287 digitálnych objektov z fondu Hlavného vojenského veliteľstva z rokov 1939-1940 a 571 osobných spisov vojakov a poddôstojníkov ročníka narodenia 1911). Tieto digitálne objekty predstavujú rozsah cca 300 000 strán archívnych dokumentov,“ uvádza VHÚ.