Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. september 2023Meniny má Edita
< sekcia Slovensko

V porovnaní s priemerom krajín OECD navštevuje škôlky v SR menej detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nezaškolené deti častejšie pochádzajú z domácností s nízkymi príjmami, nízkym vzdelaním rodičov, z oblastí s horšou dostupnosťou materských škôl a vyšším podielom rómskeho obyvateľstva.

Bratislava 1. júna (TASR) - Aj napriek rastúcemu trendu navštevuje predprimárne vzdelávanie na Slovensku v porovnaní s priemerom krajín OECD menší podiel detí. Napriek zavedeniu povinného predprimárneho vzdelávania nenavštevovali materskú školu niektoré päťročné deti. V septembri 2021 chodilo do materských škôl zhruba 96 percent päťročných, 82 percent štvorročných a 74 percent trojročných detí. Vyplýva to z analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP).

Nezaškolené deti častejšie pochádzajú z domácností s nízkymi príjmami, nízkym vzdelaním rodičov, z oblastí s horšou dostupnosťou materských škôl a vyšším podielom rómskeho obyvateľstva. Častejšie ide o deti s viacerými súrodencami do šesť rokov, zhoršeným zdravotným stavom a deti, ktorých rodičia sú v priemere mladší, alebo deti s jedným rodičom. "Zvýšiť zaškolenosť by mohla širšia kompenzácia výdavkov hlavne pre nízkopríjmové rodiny, osveta o prínosoch predprimárneho vzdelávania a cielené budovanie kapacít, ktorých bol v roku 2021 stále nedostatok," uviedli z IVP.

Slovensko dlhodobo zaostáva za vyspelými krajinami v podiele detí, ktoré navštevujú predprimárne vzdelávanie. Na Slovensku sa v súčasnosti implementujú viaceré reformy, ktorých cieľom je zvýšenie participácie detí na predprimárnom vzdelávaní. Novela školského zákona z júla 2019 zaviedla povinné predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti od septembra 2021. V septembri 2021 sa na predprimárnom vzdelávaní nezúčastňovalo približne každé šieste dieťa s trvalým pobytom na Slovensku vo veku tri až päť rokov.

IVP analyzovalo populáciu 176.332 detí, v rámci ktorej identifikoval 28.710 (17,7 percenta) nezaškolených. Z toho bolo 26.166 detí trojročných a štvorročných a 2544 päťročných. "Participácia detí v predprimárnom vzdelávaní sa výrazne regionálne líši. V prípade päťročných detí bol najvyšší podiel zaškolených v okresoch Tvrdošín (99,8 percenta), Bánovce nad Bebravou (99,5 percenta) a Turčianske Teplice (99,3 percenta). Relatívne najmenej päťročných detí navštevovalo predprimárne vzdelávanie v okresoch Sobrance (83,1 percenta), Rimavská Sobota (84,2 percenta) a Spišská Nová Ves (86 percent)," spresnili analytici. Pri mladších deťoch (tri a štyri roky) bol najvyšší podiel zaškolených v okresoch Myjava (92,5 percenta), najnižšiu mieru zaškolenosti evidujú analytici v okrese Gelnica (38,9 percenta). Takmer polovica nezaškolených detí mala trvalý pobyt v Košickom alebo Prešovskom kraji.

"Miera účasti na predprimárnom vzdelávaní je pri päťročných deťoch vysoká," uviedli analytici. Napriek zavedeniu povinného predprimárneho vzdelávania bolo v septembri 2021 zhruba 2500 päťročných detí, ktoré podľa administratívnych údajov nenavštevovali žiadnu školu.