Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. júl 2024Meniny má Oľga
< sekcia Slovensko

V rámci plánu obnovy čaká konzorcium viac investícií do vysokých škôl

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave. Foto: TASR Dano Veselský

Konzorcium U10+ vzniklo v súlade so zámermi reformných krokov vlády a štandardov zabezpečovania kvality vydaných Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo.

Zvolen 30. apríla (TASR) – V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR očakáva Konzorcium univerzít U10+ vyššie investície do vysokých škôl. „Ak chceme robiť hĺbkové reformy vysokého školstva, je nevyhnutné dokomunikovať nevyhnutne dostatočný objem prostriedkov, aby sme naplnili vzdelávacie, výskumné, inovačné očakávania a radikálne zvýšili prepojenosť našich univerzít s praxou,“ uviedol predstaviteľ konzorcia, rektor Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) a zároveň prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil.

Ako ďalej pripomína v stanovisku, ktoré v piatok TASR poskytla hovorkyňa TUZVO Ľubica Benková, predstavitelia konzorcia zdôrazňujú potrebu prijatia účinných nástrojov na spravodlivé financovanie významných univerzitných centier v SR.

Konzorcium U10+ vzniklo v súlade so zámermi reformných krokov vlády a štandardov zabezpečovania kvality vydaných Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Je jedným z univerzitných centier na Slovensku, ktoré má ambíciu stať sa názorovou autoritou pri formovaní stratégií a politík na riešenie najdôležitejších spoločenských otázok na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Jedným z hlavných cieľov tohto spoločenstva univerzít v oblasti vzdelávania je poskytnúť kvalitným uchádzačom o štúdium na vysokej škole atraktívnu ponuku študovať a žiť na Slovensku. V tejto súvislosti sa aktívne podieľa na legislatívnych zámeroch štátu v programovým vyhlásením vlády vrátane návrhu novely zákona o vysokých školách.

Členmi konzorcia sú Ekonomická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Prešovská univerzita v Prešove, Technická univerzita vo Zvolene i Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Patria sem aj Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.