< sekcia Slovensko

V. Tomanová víta upustenie od povinnosti preukázať sa testom v školách

Na archívnej snímke Viera Tomanová. Foto: TASR - Martin Baumann

Rodičia a žiaci sa nebudú musieť v školách preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Bratislava 27. apríla (TASR) - Komisárka pre deti Viera Tomanová víta rozhodnutie vlády, ktorým upustila od podmieňovania ústavného práva detí na vzdelanie a povinnosti plnenia školskej dochádzky preukázaním sa negatívnym výsledkom testu v lokalitách, ktoré nie sú zaradené v okresoch podľa COVID automatu do štvrtého stupňa.

"Komisárka pre deti vníma tento krok vlády ako výsledok jej ročného úsilia, keď opakovane upozorňovala členov vlády na škodlivé dôsledky zatvorených škôl na deti a na porušovanie práv detí garantovaných Dohovorom o právach dieťaťa, ako aj na nedovolené zásahy v oblasti zdravia vynúteným testovaním maloletých detí bez súhlasu zákonných zástupcov, ktoré popri Ústave SR a zákone o zdravotnej starostlivosti nedovoľuje Dohovor o ľudských právach o biomedicíne," píše sa v stanovisku Úradu komisára pre deti.

Komisárka pre deti tiež pripomína ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (SaS) nevyhnutnosť prijatia plánov vyrovnávacích opatrení, ktoré aspoň čiastočne doplnia výpadok vo vedomostiach, ktoré si formou dištančného vzdelávania žiaci nemohli osvojiť. Plány majú byť podľa Tomanovej štruktúrované osobitne pre každú školu, triedu i každý učebný predmet.

Rodičia a žiaci sa nebudú musieť v školách preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Ide o okresy, ktoré nie sú zaradené uznesením vlády SR podľa COVID automatu do štvrtého stupňa varovania, teda všetky okresy okrem čiernych. V súčasnosti nie je čierny ani jeden okres. TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.