< sekcia Slovensko

Väzni, ktorí sviatkovali doma, sa vrátili naspäť do ústavov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok

Približne 200 väzňov, ktorí mali možnosť počas vianočných sviatkov, Silvestra a Nového roka opustiť väzenie, sa bezproblémovo vrátilo naspäť do ústavov.

Bratislava 7. januára (TASR) - Približne 200 väzňov, ktorí mali možnosť počas vianočných sviatkov, Silvestra a Nového roka opustiť väzenie, sa bezproblémovo vrátilo naspäť do ústavov.

Zo všetkých foriem opustenia ústavu sa odsúdení vrátili v stanovenom termíne, pričom u týchto osôb nebol zaznamenaný prípad pozitívneho výsledku dychovej skúšky. TASR o tom informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž.

Riaditelia jednotlivých slovenských väzníc udelili pred sviatkami 117 väzňom mimoriadne voľno na opustenie ústavu, dvom umožnili opustenie ústavu a 82 povolili vychádzku mimo ústavu. Krátko pred Vianocami sa v slovenských väzniciach nachádzalo 1365 obvinených a 8755 právoplatne odsúdených.

Mimoriadne voľno na opustenie ústavu sa udeľovalo za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, plnení činností súvisiacich so všeobecným rozvojom osobnosti odsúdeného, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu. Udeľovalo sa odsúdeným ako najvyššia forma disciplinárnej odmeny a môžu pritom opustiť ústav až na päť dní. Mimoriadne voľno na opustenie ústavu však nebolo možné udeliť odsúdenému umiestnenému do ústavu s maximálnym stupňom stráženia.

Okrem tejto formy disciplinárnej odmeny bolo možné odsúdenému umiestnenému v otvorenom oddelení ústavu s minimálnym stupňom stráženia povoliť vychádzku mimo ústavu, aby navštívil blízke osoby mimo tohto oddelenia na čas najviac 48 hodín. 

Opustenie ústavu až na päť dní mohol riaditeľ ústavu povoliť odsúdenému aj z naliehavého rodinného dôvodu, najmä pri úmrtí blízkej osoby alebo narodení dieťaťa, ako aj z dôvodu návštevy kultúrnych, osvetových, športových, vzdelávacích a duchovných činností. Riaditeľ ústavu zároveň mohol rozhodnúť o sprievode príslušníka zboru, ktorý zabezpečil dozor alebo dohľad nad odsúdeným počas opustenia ústavu.