< sekcia Slovensko

Do konca roka budú väzni pomáhať pri love vianočných kaprov

Ilustračné foto Foto: TASR

Ústav na výkon trestu odňatia slobody sa dohodol s majiteľmi rybníka, že väzni budú vykonávať pomocné poľnohospodárske práce na Rybničnom hospodárstve Perín-Chým, kde pomáhajú pri love kaprov.

Bratislava 19. novembra (TASR) - Od polovice novembra až do konca tohto roka budú právoplatne odsúdení väzni z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice Šaca pomáhať pri love kaprov na rybníku Perín-Chým.

Ústav na výkon trestu odňatia slobody sa dohodol s majiteľmi rybníka, že väzni budú vykonávať pomocné poľnohospodárske práce na Rybničnom hospodárstve Perín-Chým, kde pomáhajú pri love kaprov. Za jednu odpracovanú hodinu bola pre odsúdeného dohodnutá mzda vo výške 1,6 eura vrátane DPH. Priemerná hrubá pracovná odmena na tomto pracovisku je približne 128 eur mesačne. Košický ústav s prevádzkovateľmi rybníka spolupracoval už aj v minulosti, a to v roku 2009. Na love kaprov sa podieľa osem väzňov.

S väzňami sú pri love kaprov dobré skúsenosti. "Máme s nimi veľmi dobré skúsenosti. Je to veľmi ťažká robota. Minulý rok sme lovili menší rybník a skúšali sme to s pomocou brigádnikov. Neosvedčilo sa to. Jeden deň prišli, na druhý už nie, museli sme zháňať iných. Týchto máme pravidelne, nerobí im problém ani v tej zime pracovať," dôvodil pred pár dňami pre denník Sme porybný Matej Grentzer. Na tomto najväčšom 65-hektárovom rybníku začali loviť kaprov po štyroch rokoch.

Ku koncu októbra sa v slovenských ústavoch nachádzalo až 9973 väzňov - z nich bolo 8680 odsúdených a 1293 obvinených. Za prvých sedem mesiacov bolo zahrnutých do evidencie zamestnaných 6720 z nich. Reálne zaradených do práce bolo 4400 väzňov. V súčasnosti je reálna zamestnanosť 67,2 percenta. Vo vnútornej prevádzke pracuje 21 percent väzňov a zvyšné percento pracuje pre fyzické a právnické osoby na základe zmluvy.

"Uplatnenie zaradených obvinených a odsúdených do práce je veľmi rozmanité. Obvinení a odsúdení sa zaraďujú do práce v strediskách vedľajšieho hospodárstva a na pracoviská vnútornej prevádzky väzenských zariadení. Zbor väzenskej a justičnej stráže má pre vytváranie pracovných príležitostí vybudované v rámci stredísk vedľajšieho hospodárstva vlastné výroby (kovovýroba, drevovýroba, textilná výroba, poľnohospodárska výroba a ďalšie), alebo uzatvára s fyzickými a právnickými osobami zmluvy, na základe ktorých poskytuje práce a služby s maximálne možným využitím pracovnej sily z radov odsúdených. Ide predovšetkým o poskytovanie jednoduchých pomocných prác, na ktoré nie sú potrebné veľké kvalifikačné predpoklady, napr. v stavebníctve, lesníctve, drevospracujúcom priemysle, poľnohospodárstve a ďalších odvetviach. V rámci pracovísk vnútornej prevádzky ide o činnosti zabezpečujúce chod ústavov - napríklad práce v kuchyni, upratovacie práce, údržbárske práce a podobne," vysvetlil pre TASR riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž. Dodal, že ZVJS uvíta relevantnú požiadavku fyzických a právnických osôb na zaradenie väzňov do práce.

Pre rok 2014 sa navrhuje zvýšenie taríf pre väzňov o 4 percentá. Dolná ani horná hranica pracovnej odmeny obvineného a odsúdeného nie je určená. Pracovná odmena je závislá od toho, v akej pracovnej tarife je obvinený alebo odsúdený zaradený, aký fond pracovného času odpracuje, prípadne, ak je odmeňovaný podľa výkonu, koľko výrobkov alebo pracovných operácií v požadovanej kvalite zhotoví. Hrubá priemerná mesačná pracovná odmena väzňov je aktuálne 92,06 eura. V prípade schválenia predmetnej novely nariadenia vládou SR by uvedené zmeny mali vstúpiť do platnosti dňom 1. januára 2014.