Quantcast
< sekcia Slovensko

Aj Slovenská akadémia vied si pripravila svoj plán obnovy

Na snímke vchod do areálu Slovenskej akadémie vied (SAV) na Dúbravskej ceste v Bratislave Foto: TASR/Michal Svítok

Dlhodobým zámerom SAV je aj starostlivosť o spravované architektonické, kultúrne významné či pamiatkovo chránené objekty.

Bratislava 6. mája (TASR) - Na nástup nového programovacieho obdobia a nového plánovania Európskej komisie sa pripravuje aj Slovenská akadémia vied (SAV). Vypracovala plán obnovy, ktorý vychádza z očakávanej zmeny legislatívneho rámca, reaguje na aktuálne výzvy a úlohy súčasnej doby a hľadí do budúcnosti. Akadémia sa v ňom zaväzuje rozvíjať spoluprácu s univerzitami a samosprávami, zakladať spoločné výskumné pracoviská, ale aj dbať na revitalizáciu spravovaných objektov. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková.

V nastávajúcom období sa chce SAV strategicky zamerať na riešenie rastúcich problémov súčasnej civilizácie s dôrazom na potreby slovenskej spoločnosti, najmä na problémy životného prostredia, zdravia populácie, digitalizáciu či aktuálne spoločenské výzvy vo vzťahu k novým technológiám, prírode, kultúrnym a sociálnym hodnotám. "V Bratislave má SAV v pláne komplexne revitalizovať areál na Patrónke, ktorý chce zmeniť na moderný vedecký kampus poskytujúci príťažlivé prostredie pre kvalitnú vedeckú prácu, s cieľom prilákať do SAV kvalitných mladých ľudí zo slovenských vysokých škôl aj zo zahraničia," vysvetlil podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied Pavol Siman. V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou, Univerzitou Komenského, Bratislavským samosprávnym krajom a mestom Bratislava chce SAV vytvoriť podmienky pre excelentný interdisciplinárny výskum v šiestich oblastiach súvisiacich s civilizačnými vplyvmi, s priamou podporou zelených opatrení, digitalizácie, informatizácie a sociálnej inklúzie, v rámci pripravovaného spoločného výskumného Centra vedy, inovácií a spolupráce.

V Košiciach sa SAV spojila so siedmimi partnermi v pripravovanom projekte inovačného centra Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), ktorého súčasťou bude priemyselná zóna s laboratóriami, dielňami, knižnicou, sociálnou a oddychovou infraštruktúrou. Cieľom je poskytnúť na východnom Slovensku podmienky na vytvorenie moderného priemyslu s vysokou pridanou hodnotou zameraného na najmodernejšie materiálové, biomedicínske, zelené, kvantové a informačné technológie.

"Infraštruktúru CNIC budú využívať zakladajúce akademické pracoviská vrátane vedeckých ústavov SAV. Aktivity budú otvorené aj pre ďalších záujemcov s potenciálom prispieť k technologickým aj sociálnym inováciám regiónu," povedal podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie Peter Samuely a dodal, že okrem projektu CNIC sa v Košiciach rozbieha aj projekt Centra výskumu vodíkových technológií, ktorý sa zameriava na oblasť výroby, uskladnenia a využitia vodíka.

V Banskobystrickom kraji SAV intenzívne spolupracuje so samosprávnym krajom na vytvorení otvoreného výskumno-inovačného centra, ktoré by v rámci pilotného projektu koordinovane umožnilo využitie modernej infraštruktúry existujúcej v akademickom prostredí pre potreby rozvoja inovatívneho priemyslu v kraji, s cieľom vytvoriť príťažlivé pracovné prostredie pre mladých ľudí, ktorí ho dnes často hľadajú v zahraničí.

Dlhodobým zámerom SAV je aj starostlivosť o spravované architektonické, kultúrne významné či pamiatkovo chránené objekty. Príkladom je revitalizácia pamiatkovo chránených budov v rámci Bratislavy, v Arboréte Mlyňany, v areáli na Zobore v Nitre, zámku v Smoleniciach, ale aj observatória na Skalnatom Plese a Lomnickom štíte.