Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. október 2023Meniny má Arnold
< sekcia Slovensko

VIDEO: Slovenskí vedci si prebrali Ceny za vedu a techniku

Na snímke zľava Miroslav Záhradník z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Zdeno Biel z EVPÚ a Martin Urík z Ústavu laboratórneho výskumu geomateriálov Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Komenského si prebrali ocenenie od ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej (druhá sprava) v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov počas slávnostného vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR v Bratislave 9. novembra 2017. Foto: TASR - Dano Veselský

Počas večera udelili aj ocenenia v kategóriách Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka.

Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovenských vedcov ocenili za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky. Ceny za vedu a techniku im na slávnostnom večere v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave vo štvrtok (9.11.) odovzdala ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Podujatie bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2017.

Ocenenia v kategórii Osobnosť vedy a techniky si prevzali Boris Klempa z Virologického ústav, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV), Ľudmila Balogová zo spoločnosti VÚTCH-Chemitex a Roman Martoňák z Katedry experimentálnej fyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Ceny za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky si prevzali Ivan Chodák z Ústavu polymérov SAV, Jozef Živčák zo spoločnosti CEIT Biomedical Engineering a Jaroslav Kováč z Ústavu elektroniky a fotoniky Slovenskej technickej univerzity.Počas večera udelili aj ocenenia v kategóriách Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka. V rámci podujatia sa odovzdávala aj Cena Milana Rastislava Štefánika, Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu, Ocenenie Slovenskej rektorskej konferencie, Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločnosti a Cena Aurela Stodolu.


Osobnosť vedy a techniky

RNDr. Boris Klempa, DrSc., Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

Za významný prínos k výskumu molekulárnej epidemiológie vírusov spôsobujúcich závažné infekcie ľudí a rozvoj virológie v celosvetovom meradle

Ing. Ľudmila Balogová, VÚTCH-Chemitex, spol. s r. o.

Za progresívne výskumné výsledky v oblasti inteligentných textílií, technických textílií, textílií na ochranu a bezpečnosť človeka a ich realizáciu v priemyselnej praxi

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK

Za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácie nových metód počítačových simulácií kondenzovaných látok pri vysokých tlakoch


Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., Ústav polymérov SAV, Bratislava Za významný prínos vo výskume viacfázových materiálov s polymérovou matricou

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., CEIT Biomedical Engineerings.r.o., Košice

Za dlhoročnú koordináciu výskumu, vývoja, výroby a implementácie implantátov šitých na mieru a vyrobených aditívnymi technológiami

prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., Ústav elektroniky a fotoniky, STU Bratislava

Za celoživotné zásluhy a tvorivý prístup k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania v oblasti fotoniky a vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu pracoviska

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Miroslav Záhradník, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky

Za výskum a vývoj podporných manažérskych nástrojov pre efektívne farmy dojníc

Ing. Zdeno Biel, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica

Za prínos vo výskume a uplatňovaní originálnych riadiacich algoritmov statických výkonových meničov a elektrických pohonov

RNDr. Martin Urík, PhD., Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Za prínos vo výskume environmentálno – geochemických aspektov interakcie mikroorganizmov, organických látok a toxických prvkov a možnosti ich využitia v remediačných technológiách

Popularizátor vedy

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., Gymnázium V. Paulínyho-Tótha, Martin

Za založenie Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha v Martine a dlhoročnú popularizačnú činnosť v oblasti prírodných vied medzi mládežou

doc. Ing, Štefan Šteller, CSc., VÚPC, a. s. Bratislava

Za dlhoročnú úspešnú redakčnú činnosť a vydávanie drevárskeho karentovaného vedeckého časopisu WoodResearch s celosvetovou pôsobnosťou

doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Za dlhoročnú úspešnú popularizáciu fyziky medzi žiakmi základných a stredných škôl a širokou verejnosťou a za starostlivosť o talentovanú mládež

Vedecko-technický tím roka

Multidisciplinárny tím z nemocnice na bratislavských Kramároch pod vedením doc. MUDr. Andreja Šteňa, PhD, MPH

Za vyvinutie novej metódy intraoperačnej identifikácie drobných mozgových ciev pomocou navigovanej 3D-sonografie zvyšujúcej bezpečnosť odstraňovania hlboko uložených nádorov mozgu

Vedecko-technický tím VUJE, a.s. Trnava pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD.

Za prínos v oblasti medzinárodného výskumu a vývoja prototypu reaktora ALLEGRO, rýchleho plynom chladeného reaktora IV. generácie

Tím Lactovir z UVLF Košice pod vedením prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc.

Za významný prínos pri štúdiu vírusových agensov a vývoj laktobacilových prípravkov na ochranu zdravia zvierat a produkciu kvalitných a bezpečných potravín živočíšneho pôvodu