Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. október 2023Meniny má Viera
< sekcia Slovensko

Vedci vyvinuli účinnejšiu metódu detekcie látok v odpadových vodách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Analýza splaškov z mestskej kanalizácie je dôležitá.

Bratislava 16. februára (TASR) – Z nemocníc sa do odpadových vôd dostávajú nebezpečné látky cytostatiká, používané v súvislosti s liečbou rakoviny. Tieto môžu nežiaduco ovplyvniť všetky živé organizmy, ktoré prídu do styku so splaškami. Vedci z Univerzity Komenského (UK) s medzinárodným tímom vyvinuli citlivejšiu analytickú metódu na sledovanie kontaminácie životného prostredia týmito látkami. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

Cytostatiká sú chemické látky, ktoré zabíjajú bunky, respektíve zabraňujú ich deleniu, preto sa v súčasnosti intenzívne používajú na liečbu nádorových ochorení chemoterapiou. Majú však aj celú škálu nežiaducich účinkov a sú to vysokotoxické látky. Po podaní pacientom sa približne 50 percent vylúči z ľudského organizmu močom, a tak vedú k systematickej kontaminácii životného prostredia. To môže znamenať ďalšie riziko ohrozenia zdravia človeka.

Analýza splaškov z mestskej kanalizácie je preto dôležitá. "V súčasnosti sa analýzy odpadových vôd vykonávajú viacerými fyzikálno-chemickými metódami, podľa požiadaviek na rozsah a vykonávanie rozborov. Tie však nie sú zamerané na stanovenie cytostatík, a preto ich nie sú schopné zachytiť," vysvetlil Radoslav Halko z Prírodovedeckej fakulty UK.

Momentálne preto vyvíjajú novú metódu chemickej analýzy. Je založená na kombinácii kvapalinovej chromatografie, ktorá sa používa na separáciu zmesí rozpustených v kvapaline, a atómovej spektrometrie, umožňujúcej veľmi presne stanoviť koncentráciu mnohých chemických prvkov v roztoku. "Tieto metódy v kombinácii s vhodnou úpravou vzorky umožňujú vysokú citlivosť zachytenia platinových zlúčenín na stopových až ultrastopových koncentračných úrovniach, ktoré predpokladáme v analyzovaných vzorkách pôd z miest a kalov," uviedol chemický analytik Halko.

Takto vyvinuté analytické metódy sa budú môcť v praxi použiť pri monitorovaní znečistenia odpadových vôd, splaškov, kalov, ako aj mestského životného prostredia. Plánujú sa najmä odbery vzoriek z kanalizácií v blízkosti nemocníc, onkologických ústavov či z mestských pôd napríklad na križovatkách aj na Slovensku a ich následná analýza.