< sekcia Slovensko

Dnešná Veľkonočná nedeľa je pre kresťanov oslavou Vzkriesenia Krista

Každoročne narastá počet veriacich, zúčastňujúcich sa starodávneho veľkonočného obradu svätenia jedál, nazývaného aj svätenie paschy, podľa starého židovského sviatku nekvasených chlebov. Foto: TASR/Svätopluk Písecký

V gréckokatolíckej cirkvi (východného obradu) slávia dnes Nedeľu Paschy už zavčasu ráno, kedy sa koná utiereň Vzkriesenia a po nej je posvätenie veľkonočných jedál.

Bratislava 31. marca (TASR) - Kresťania na Slovensku i vo svete dnes slávia radostný deň zmŕtvychvstania Ježiša Krista - víťazné zavŕšenie jeho vykupiteľského diela. V katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch sa dnes konajú slávnostné bohoslužby pripomínajúce túto významnú udalosť, ktorá je pre všetkých ľudí prejavom Božej lásky a odpustenia a zároveň im prináša nádej na nový život.

V rímskokatolíckej cirkvi sa slávenie Vzkriesenia Ježiša Krista začalo už v sobotu večer Veľkonočnou vigíliou. V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude hlavným celebrantom slávnostnej veľkonočnej omše dnes predpoludním bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. V hlavnom chráme Ordinariátu Ozbrojených síl (OS) a Ozbrojených zborov (OZ) SR - Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch slávnostnú sv. omšu celebruje vojenský ordinár biskup František Rábek.

V gréckokatolíckej cirkvi (východného obradu) slávia dnes Nedeľu Paschy už zavčasu ráno, kedy sa koná utiereň Vzkriesenia a po nej je posvätenie veľkonočných jedál. Počas dňa ďalej nasleduje archijerejská svätá liturgia a Večiereň. V gréckokatolíckej katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave sv. liturgiu v Nedeľu Paschy slávi bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák.
Ilustračné foto
Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Bratislavský eparcha P. Rusnák:Veľká noc, Pascha je ústredným sviatkom kresťanovVeľká noc, Pascha, je ústredným sviatkom nielen gréckokatolíkov, ale všetkých kresťanov. Podľa slov sv. Pavla - "Ak Kristus nevstal zmŕtvych, márne je naše kázanie a márna je aj naša viera", pripomenul bratislavský gréckokatolícky eparcha Mons. Peter Rusnák.

"Skúsenosť a istota zmŕtvychvstania nesmie byť historická, musí to byť skúsenosť nového života v nás, života Kristovho, človeka, ktorý miluje Boha celým srdcom, celou mysľou, celou silou a blížneho ako seba samého", vyzdvihol vo vyjadrení pre TASR Mons. Rusnák. Súčasne dodal, že "tento spôsob života si človek nedokáže vsugerovať, vynútiť, ba ani zaslúžiť, je to Boží dar pre tých, ktorí veria. Preto si k týmto sviatkom žičíme radosť, lebo spoznať Ježiša v nás je zdrojom radosti, 'ktorú svet nepozná a ktorú vám nik nevezme!'", uviedol vladyka Peter.