< sekcia Slovensko

Vella: Európania nie sú spokojní s čistotou ovzdušia, môžeme to zmeniť

Na snímke zľava podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Solymos a eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella počas tlačovej konferencie na Európskom fóre pre čistejšie ovzdušie v Bratislave 28. novembra 2019. Foto: TASR Jakub Kotian

Na podujatí, ktorého organizátormi sú Európska komisia (EK) a Ministerstvo životného prostredia SR, prijalo účasť viac ako 500 expertov.

Bratislava 28. novembra (TASR) – Polovica občanov Európskej únie (EÚ) nie je spokojná so vzduchom, ktorý je nútená dýchať, a to napriek tomu, že čistejšie ovzdušie pre všetkých je v našom dosahu. Únia však musí pristúpiť k ráznejším krokom v sektoroch vykurovania, dopravy a v poľnohospodárstve. Na tlačovej konferencii pri príležitosti Európskeho fóra pre čistejšie ovzdušie (EU Clean Air Forum), ktoré sa koná 28. až 29. novembra v Bratislave, to vyhlásil eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Karmenu Vella.

„Obyvatelia EÚ nie sú spokojní so vzduchom, ktorý dýchajú. V skutočnosti je jednou z ich hlavných obáv práve znečistenie ovzdušia,“ zdôraznil Vella. Eurokomisár v tejto súvislosti poukázal na najnovší výskum, podľa ktorého si viac ako polovica respondentov zo všetkých členských štátov myslí, že „pre zmenu situácie sa nerobí dostatočne veľa“.

Legislatívne zmeny, ktoré v otázke čistoty vzduchu v posledných rokoch prijal Brusel, boli podľa Vellu „čiastočne, nie však úplne efektívne“. Európska komisia (EK) preto v najbližších dňoch dokončí rozsiahlu kontrolu súčasne platnej, relevantnej legislatívy.

Z hľadiska pozitívnych trendov poukázal Vella najmä na to, že klesá počet predčasných úmrtí spôsobených znečistením ovzdušia. „Hoci ich celkový počet dosahuje v Únii stále okolo 400.000 prípadov ročne, bol zaznamenaný pokles o desať až 15 percentuálnych bodov,“ spresnil eurokomisár.

„Večným problémom“ však podľa jeho názoru zostáva praktická implementácia opatrení, ktoré Únia členským štátom odporúča. Vella zdôraznil, že až 22 členských krajín ohlásilo, že za minulý rok presiahli stanovené normy „minimálne v jednej oblasti, pričom väčšinou išlo o viac ako len jednu“. Stalo sa tak napriek tomu, že v súčasnom programovom období sú na opatrenia na zlepšenie ovzdušia „priamo vyčlenené dve miliardy eur“, dodal.

Za kľúčové sektory, ktoré si vyžadujú ráznejšie kroky, Vella označil „vykurovanie, transport a poľnohospodárstvo“.

V kontexte nedávnych masových demonštrácií nespokojných farmárov proti novým ekologickým opatreniam, ktoré sa odohrali v Nemecku, Holandsku a Francúzsku, eurokomisár zdôraznil, že poľnohospodárstvo je pre Úniu jedným z kľúčových sektorov. Dokazuje to podľa jeho slov skutočnosť, že na poľnohospodárstvo vyčleňuje EÚ „tretinu svojho rozpočtu“. Farmári majú v rámci tohto rozpočtu podľa Vellovho názoru „zodpovednosť za zlepšenie svojich prístupov“ k ekológii. „Chceme, aby poľnohospodári boli súčasťou riešenia a nie súčasťou problému,“ zdôraznil v tejto súvislosti eurokomisár.

Na podujatí, ktorého organizátormi sú Európska komisia (EK) a Ministerstvo životného prostredia SR, prijalo účasť viac ako 500 expertov. Jeho cieľom je prispieť k riešeniu problému znečisteného ovzdušia, ktoré naďalej spôsobuje respiračné a kardiovaskulárne ochorenia a patrí medzi najčastejšie príčiny predčasných úmrtí v Európe. V Bratislave budú experti diskutovať najmä o konkrétnych dôsledkoch na ľudské zdravie, pričom pozornosť bude venovaná aj emisiám z poľnohospodárstva a sektorov vykurovania a chladenia.

Historicky prvé Európske fórum pre čistejšie ovzdušie sa konalo v roku 2017 v Paríži.