< sekcia Slovensko

Od pondelka sa bude obstarávať po novom

Robert Kaliňák Foto: TASR/Michal Svítok

Do účinnosti vstúpi novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne ministerstva vnútra.

Bratislava 30. júna (TASR) - Od pondelka sa bude obstarávať po novom. Do účinnosti totiž vstúpi novela zákona o verejnom obstarávaní z dielne ministerstva vnútra. Právna norma prináša viacero zmien, ktoré majú podľa rezortu stransparentniť obstarávania.

Výnimky pre podlimitné zákazky bez súťaže bude udeľovať vláda ako celok. Limit výnimiek pre stavebné práce mimo pravidiel verejného obstarávania bude 200.000 eur. Výnimka bude platiť aj na nákup tovarov a služieb do 130.000, resp. 200.000 eur. Zadávať zákazku priamo bude možné aj pri nákupe umeleckých výkonov či hudobných nástrojov, a to z dôvodu špecifickej povahy tohto tovaru či služby. Výnimka sa bude týkať napr. aj poskytovania univerzálnej poštovej služby.

Novela prináša aj vznik internetového profilu verejného obstarávateľa. Bude bezplatný, verejne prístupný a hocikto si bude môcť pozrieť celý životný cyklus zákazky, od súťažných podkladov až po vyhodnotenie plnenia zmluvy. S rozšíreným zverejňovaním sa zavádza aj notifikačný modul, ktorý bude záujemcom automaticky zasielať informácie o vyhlásených súťažiach. Opatrenie má zvýšiť počet uchádzačov v súťažiach.

Zásadnú zmenu, ktorá podľa ministerstva zvýši transparentnosť, má priniesť zriadenie elektronického trhoviska pre obstarávanie bežných tovarov, služieb a stavebných prác pri tzv. podlimitných zákazkách. "Pôjde o elektronický nákupný systém, ktorý by mal umožniť realizovať nákup bežných komodít už v priebehu troch pracovných dní a mal by jednak uľahčiť a zrýchliť nákup, zároveň však umožniť všetkým sledovať, čo a za koľko štát nakupuje," tvrdí rezort vnútra.

Efektívnejší postup

Minister Robert Kaliňák (Smer-SD) považuje za dôležitú aj možnosť uzatvoriť zmluvu s druhým alebo tretím uchádzačom v poradí, ak k uzavretiu s prvým nedôjde z dôvodu nesplnenia podmienok, teda neposkytnutia súčinnosti na uzavretie zmluvy. "Odpadne tak nutnosť opakovať súťaž a výrazne sa zefektívni postup verejného obstarávateľa," uviedol.

Právna norma zároveň obsahuje zákaz cenových dodatkov, pri rámcových zmluvách povinnosť znižovať cenu, ak sa znižuje aj cena na trhu, či posilnenie kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. O mimoriadne nízku cenu pôjde, ak bude o 30 percent pod priemerom iných ponúk a 15 percent od druhej najnižšej ceny. Zásadne sa zjednodušuje aj proces podlimitného zadávania zákaziek a sprístupňuje sa viacerým lokálnym dodávateľom.

Zmenený zákon tiež vytvára deväťčlennú Radu Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá bude rozhodovať ako odvolací orgán, čo má spružniť proces námietkového konania a zjednotiť rozhodovaciu činnosť ÚVO. Členmi rady sú predseda a podpredseda ÚVO a sedem osôb, ktoré vymenúva a odvoláva vláda SR.