Quantcast
< sekcia Slovensko

Viaceré školy sa od pondelka 8. februára môžu otvoriť

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Foto: TASR - Dano Veselský

Rokovanie kabinetu sa skončilo, o výsledkoch bude premiér Igor Matovič (OĽANO) spolu s ďalšími ministrami informovať o 19.15 h na Úrade vlády SR.

Bratislava 5. februára (TASR) - Viaceré školy sa od pondelka 8. februára môžu otvoriť. Vyplýva to z rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) zverejnenom na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Podmienky upraví aj piatkové uznesenie vlády. Rokovanie kabinetu sa skončilo, o výsledkoch bude premiér Igor Matovič (OĽANO) spolu s ďalšími ministrami informovať o 19.15 h na Úrade vlády SR.

Od pondelka sa môže obnoviť vyučovanie v materských školách, špeciálnych materských školách a materských školách pri zdravotníckych zariadeniach. Do škôl sa môžu vrátiť aj školáci na prvom stupni základných škôl či na základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Školáci môžu opäť zasadnúť aj do lavíc v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach, špeciálnych základných školách, stredných zdravotníckych školách. Vrátiť sa budú môcť od tohto dátumu aj žiaci v končiacich ročníkoch stredných škôl. Rovnako to bude možné aj v stredných školách, okrem posledných ročníkov pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, ale aj v stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, odborných učilištiach a praktických školách.

Z rozhodnutia ministra vyplýva, že sa obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy, okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj.

Obnovuje sa tiež prevádzka školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti, školských klubov detí a niektorých školských internátov s tým, že ubytovanie bude zabezpečené pre jedného žiaka v samostatnej izbe. Povolené bude aj otvorenie zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl, ktorí môžu od pondelka študovať prezenčne. Pre tých, ktorí sa naďalej vzdelávajú dištančne, sa umožňuje len výdaj jedál a nápojov.

Žiaci druhého stupňa základných škôl a zvyšné ročníky na stredných školách sa vzdelávajú naďalej dištančne.

"Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na toto ochorenie, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia," uvádza sa v rozhodnutí ministra. To platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.