< sekcia Slovensko

VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Podcast relácie Diár. Foto: TABLET.TV

Pozrite si video Diár alebo odoberajte Diár vo forme podcastu. Podcast si môžete vypočuť v počítači a odoberať ho vo svojich mobiloch. Diár prináša spravodajský prehľad očakávaných udalostí.

Bratislava 28. novembra (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Lucia Kvašňovská vám prináša spravodajský prehľad dňa.

Mimoriadne rokovanie vlády
(Bratislava)

Členovia vlády sa zídu na mimoriadnom rokovaní. Zaoberať sa budú opatreniami na očistenie justície, koré chce vládny kabinet prijať v skrátenom legislatívnom konaní. V októbri v tejto súvislosti zvolal predseda vlády Peter Pellegirni aj okrúhly stôl. Výsledkom mal byť návrh na zmeny v systéme justície, ktoré by mali pomôcť jednotlivým orgánom pri očistení sa od "závadových" osôb. Návrh na zmeny mal prísť ešte na októbrovú schôdzu parlamentu, minister spravodlivosti Gábor Gál ich však nepredložil pre niekoľké nesúhlasné názory. Vládny kabinet sa bude okrem toho zaoberať aj návrhom na skrátenie konania k novele zákona o konflikte záujmov z dielne parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií.Parlament rokuje
(Bratislava)

Poslanci národnej rady by sa mali v úvode dňa venovať diskusii k návrhu uzenesenia poslancov SNS k Istanbulskému dohovoru. Národniari žiadajú vládu, aby v súlade s uznesením parlamentu prijatým v marci, informovala Súdny dvor Európskej únie a ďalšie európske inštitúcie, že Istanbulský dohovor Slovensko neratifikuje. Informovať ich má aj o tom, že Slovensko nesúhlasí s tým, aby k nemu únia pristúpila. Zákonodarcovia by mali tiež definitívne rozhodnúť o novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá má zlepšiť informovanosť žien pred potratom. Poslancov čaká počas dňa aj tradičná hodina otázok.

Prírodu očami mentálne hendikepovaných
(Liptovský Mikuláš)

Výtvarné práce s prírodnými motívmi, ktorých autormi sú deti, mládež i dospelí s rôznym druhom mentálneho znevýhodnenia prezentuje výstava v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Návštevníci sa na výstave stretnú s kresbou, maľbou, grafikou, mozaikou, ale aj trojrozmernými prácami zhotovenými z prírodných alebo odpadových materiálov. Múzeum na výstave pravidelne spolupracuje so špeciálnymi školami, špeciálno-pedagogickými centrami aj domovmi sociálnych služieb zo Slovenska i zahraničia. Možnosť prezentácie diel má podporiť u mentálne hendikepovaných autorov rozvoj pracovných zručností, ale aj kognitívnych funkcií. Tiež posilňuje sebarealizáciu a socializáciu, a tým aj integráciu do života spoločnosti.

Clean Air Forum
(Bratislava)

Vyše 500 expertov sa zúčastní Clean Air Forum v Bratislave, ktoré sa potrvá do piatku. Spoločne budú riešiť problém znečistenia ovzdušia. Fóra sa zúčastni aj prezidentka Zuzana Čaputová, minister životného prostredia László Sólymos či európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella. Fórum organizuje Európska komisia v spolupráci s MŽP SR.

Celoslovenské stretnutie seniorov
(Nitra)

Deviati seniori si preberú ďakovné listy z rúk ministra práce Jána Richtera. Ocení tak ich obetavú prácu a vynikajúce výsledky, ktoré dosahujú v rámci pôsobenia vo svojich seniorských organizáciách. Na celoslovenskom stretnutí seniorov v Nitre sa zúčastní okrem ministra práce aj premiér Peter pellegrini, ktorý vystúpi s príhovorom, a tiež minsiterka kultúry Ľubica Laššáková, predseda jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky a ďalší.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na:

Listen to Stitcher