< sekcia Slovensko

VIDEO: Reportáž okrášlená nadávkami našich predkov? Boha jeho, tu je!

KOMBO snímka Foto: TABLET.TV, screenshot

Slováci dokážu vyjadrovať svoje emócie nekonečným množstvom variácií troch najvulgárnejších výrazov. Pritom slovenčina ponúka pestrú paletu krásnych archaických a nárečových zvratov. Pozrite si VIDEO.

Bratislava 28. januára (Teraz.sk) – Slovenčina, to nie je len superštandard a pravidlá pravopisu, ale aj subštandard, hovorová reč, slang, argot a áno, aj nadávky.

Je však škoda, že sa Slováci vo chvíľach, keď ich niečo zaskočí, nahnevá, prekvapí, alebo veľmi poteší, často obmedzujú len na stereotypné opakovanie troch najvulgárnejších. Naozaj je náš jazyk taký chudobný?

Máme rok Ľudovíta Štúra, tak je možno čas aj na to, aby sme sa aj pri nadávaní obzreli dozadu. Slovenčina pozná množstvo efektných nárečových či archaických výrazov, ktoré sa dnes už používajú len sporadicky, alebo už vôbec nie.

„Daj sem bičík!“... „Nedám bičík!“...„Daj sem bičík!“...„Riť Paľovu“... „Stoj, tristo hrmených!“...„Stoj tisíc hrmených, tristo je málo…,“ spomínate si na nezabudnuteľný film Pacho, hybský zbojník od Martina Ťapáka?

Krásne výrazy ako „popanštenec“, „perohryz“ či „jazyčnica“ sa dajú nájsť na internetových blogoch, ktoré sa zaoberajú zbieraním archaických nadávok. Mnoho výrazov však obsahujú aj štandardné slovníky, synonymický či retrográdny (dzignúť = spadnúť, boha = doparoma, mrchavý = mizerný, bisťu = mierne zahrešenie, zakliatie, poondiaty = prekliaty, zlý).

Experimentálne sme preto zo serióznej televíznej reportáže na daňové témy odstránili pôvodný komentár a nahradili ho novým, obohateným o celú paletu archaických a nárečových expresívnych výrazov. Výsledkom je VIDEOGLOSA, ktorá už s pôvodným obsahom reportáže nemá nič spoločné, zato však úsmevným spôsobom ilustruje, aké pestré možnosti nadávania slovenčina ponúka. Tu je, pustite si VIDEO:
Pozrite si aj Fej(k)tón TABLET.TV Diaľničný obchvat Bratislavy bude ZADARMO!