< sekcia Slovensko

Vojenský kartografický ústav Harmanec vydal novú učebnicu geografie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Knižka na takmer 100 stranách poskytuje základné aktuálne poznatky z odboru kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme.

Kynceľová 23. mája (TASR) – Kvalifikované a efektívne vyučovanie geografie má umožniť nová učebnica, ktorú vydal Vojenský kartografický ústav (VKÚ) Harmanec so sídlom v Kynceľovej v okrese Banská Bystrica. Podľa jej autorov Štefana Karolčíka a Ľuboša Balážoviča je určená učiteľom i študentom geografie, ale vhodná je aj pre širokú verejnosť a ľudí, ktorí sa zaujímajú o mapové diela.

„Mapa vždy bola a stále je veľmi úzko previazaná s geografiou aj jej vyučovaním. Pomáha nám lepšie porozumieť priestorovým vzťahom a javom na zemskom povrchu. Pomáha tiež pri orientácii v teréne a pri zaznamenávaní i čítaní rôznych geografických poznatkov. Práve preto by mala byť práca s mapou jednou z kľúčových zručností učiteľa geografie,“ prízvukujú autori v predhovore novej učebnice.

Dodávajú, že knižka na takmer 100 stranách poskytuje základné aktuálne poznatky z odboru kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme, ktoré umožnia súčasným i budúcim učiteľom geografie na základných aj stredných školách kvalifikované a efektívne vyučovanie geografie.