< sekcia Slovensko

Vláda rokuje v Nitre

Na snímke zľava minister financii SR Peter Kažimír, predseda vlády SR Robert Fico a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica počas rokovania 178. schôdze vlády SR v Nitre. Foto: TASR/Michal Svítok

Jednou z tém je aj vyčlenenie vyše 5,4 milióna eur na realizáciu národného projektu, ktorý zlepší postavenie nezamestnaných mladých ľudí na trhu práce.

Bratislava 30. septembra (TASR) - Vláda sa zišla na výjazdovom rokovaní v Nitre, kde má v pláne hovoriť o vyčlenení vyše 7,9 milióna eur pre Nitriansky kraj.

Na zlepšenie jeho sociálno-ekonomickej situácii má ministerstvo financií uvoľniť takmer 2,5 milióna eur. Tie sa použijú napríklad na rekonštrukciu školskej jedálne, kultúrneho strediska, materskej školy, domu smútku, základnej školy, zdravotného strediska, verejného osvetlenia, vybudovanie detského ihriska či obnovu chodníkov v desiatkach obcí. Na obnovu Zámku Topoľčianky by malo ísť 200.000 eur. Na renováciu opláštenia nitrianskeho zimného štadióna prispeje vláda 150.000 eurami, na rekonštrukciu Benediktínskeho kláštora 15.000 eurami a na prípravu budovania vzdelávacieho centra v Nitre 50.000 eurami.

Ministerstvo práce má zase vyčleniť vyše 5,4 milióna eur na realizáciu národného projektu, ktorý zlepší postavenie nezamestnaných mladých ľudí na trhu práce. Použité budú na krytie výdavkov súvisiacich s podporou vytvárania pracovných miest u zamestnávateľov.

Kabinet sa bude tiež zaoberať podaním žaloby na rozhodnutie ministrov vnútra EÚ týkajúce sa prerozdelenia 120.000 utečencov. Tú podá Slovensko na Súdny dvor v Luxemburgu podľa článku 263 Zmluvy o fungovaní únie. Na jej základe má každý členský štát právo napadnúť právny akt únie, o ktorom sa domnieva, že z hmotného alebo procesného hľadiska porušuje jej právo.

Premiér Robert Fico namietal spôsob, akým sa rozhodlo o návrhu Európskej komisie o premiestnení utečencov. O ňom podľa neho nemali hlasovať ministri, ale premiéri a prezidenti na summite Európskej rady. Pripomenul, že nejde o technickú otázku, ale o problematiku, ktorá hýbe celou Európou.

TASR prináša výberovú chronológiu výjazdových rokovaní vlády SR na Slovensku
6. júna 2012 - Poltár - Kabinet pod vedením Roberta Fica (Smer-SD) prvýkrát v novom volebnom období absolvoval výjazdové rokovanie mimo Bratislavy. V Poltári rokoval o uvoľnení 3 miliónov eur z rezervy vlády na rozvoj okresov Poltár, Rimavská Sobota a Revúca. Podporovať projekty distribúcie ovocia a mliečnych výrobkov do škôl, posilniť prevenciu a monitoring obezity, zintenzívniť vzdelávacie aktivity o rizikách pohlavne prenosných ochorení a venovať viac pozornosti prevencii záškoláctva a šikanovaniu. Aj takéto úlohy si vláda SR stanovila v návrhu akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 až 2013.

22. augusta 2012 - Nové Sady - Na výjazdovom rokovaní v Nových Sadoch schválila vláda SR návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Vláda odobrila aj zmeny v Zákonníku práce posilňujúce ochranu zamestnancov. Kabinet vzal na vedomie správu z kontrolnej činnosti za 1. polrok 2012.

26. septembra 2012 – Michalovce – Vláda na výjazdovom rokovaní odobrila zmenu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z rozpočtového roku 2011 na implementáciu expertného informačného systému na úrovni ministerstva zdravotníctva. Vláda rozhodla aj o novom splnomocnencovi pre rómske komunity. Miroslava Polláka nahradil Peter Pollák. V Súdnej rade SR skončili traja členovia, ktorých v januári 2011 vymenovala vláda Ivety Radičovej. Išlo o Ľudmilu Babjakovú, Jozefa Vozára a Alexandra Bröstla. Vládny kabinet ich na výjazdovom rokovaní v Michalovciach odvolal. Vláda SR tiež rozhodla o dotácii vo výške 1,3 milióna eur na výstavbu novej školy v obci Nacina Ves.

24. októbra 2012 – Gabčíkovo - Vo funkcii splnomocnenca vlády pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVD G-N) nahradil Petra Hatiara generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Ladislav Lazár. Rozhodla o tom vláda na rokovaní v areáli vodného diela na návrh ministra dopravy Jána Počiatka. Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní v Gabčíkove schválila deklaráciu, z ktorej vyplynulo, že voda je strategická surovina štátu podliehajúca národným záujmom a zároveň uložila ministrovi životného prostredia novelizovať zákon o vodách tak, aby bola slovenská voda aj definovaná v zákone.

5. decembra 2012 - Krásno nad Kysucou – Vláda SR na výjazdovom rokovaní v Krásne nad Kysucou schválila pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto uvoľnenie sumy 1,153 milióna eur. Z toho 700.000 eur malo byť použitých na Kysuckú nemocnicu. Zasadnutie vlády premiér pre rokovanie školských odborov skrátil. Odborári totiž rozhodovali o zvýšení platov školským zamestnancom.

2. októbra 2013 – Košice - Ministrov vlády SR pred úradom Košického samosprávneho kraja (KSK), kde kabinet zasadal, ráno čakalo niekoľko protestujúcich aktivistov s transparentmi proti ťažbe uránu v oblasti Košíc. Žiadali zrušenie memoranda o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva SR a firmou European Uranium Resources Ltd. (EUU), ktorá mala plány ohľadom ťažby uránu v oblasti Jahodná pri Košiciach. Minimálna mzda sa v roku 2014 zvýši o 4,2 %. Vyplynulo to z nariadenia vlády SR, ktoré kabinet schválil. Vláda vyčlenila dva milióny eur z finančnej rezervy štátu na aktivity zlepšujúce sociálno-ekonomickú oblasť v meste Košice. Prerokovala a schválila investičné stimuly pre dve spoločnosti v celkovej sume 6,66 milióna eur, a to pre IBM Slovensko v hodnote 1,58 milióna eur a pre T-Systems Slovakia 5,08 milióna eur. Medzi Slovenskom a Moldavskom bude fungovať nová dohoda o rozvojovej spolupráci. S jej podpísaním súhlasila vláda.

9. októbra 2013 – Handlová – Rekonštrukcie škôl, kultúrnych domov a výstavby kanalizácií, ale aj obnova oltáru či nákup chladiaceho boxu pre dom smútku. Toto sú niektoré z opatrení, na ktoré pôjde suma 2,3 milióna eur z rezervy vlády. Kabinet pod vedením premiéra Roberta Fica odobril jej použitie na viaceré účely v rámci Trenčianskeho kraja na výjazdovom rokovaní v Handlovej.

22. januára 2014 - Šenkvice - Prezidentské voľby mali vyjsť daňových poplatníkov na 10,78 milióna eur. Vyplynulo to z organizačno-technického zabezpečenia voľby prezidenta, ktoré odobrila vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Šenkviciach. Členovia vládneho kabinetu vzali na vedomie Informácie o výsledkoch úradnej kontroly potravín za rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za obdobie rokov 2012 až 2013 a schválili Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 až 2020.

5. marca 2014 - Horné Orešany – Podpora pre cestnú sieť vo výške zhruba dva milióny eur - taký je príspevok vlády SR pre Trnavský kraj, o ktorom ministri rozhodli počas výjazdového rokovania v Horných Orešanoch. Vláda podporila snahu o spojenie dvoch univerzít pôsobiacich v Trnave – Trnavskej univerzity a Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Súčasťou programu výjazdového rokovania sa stal aj problém zosuvu v lome Šútovo neďaleko Kraľovian. Vláda v tejto súvislosti prijala finančné opatrenia vo výške 210.000 eur.

8. októbra 2014 - Žilina – Po výjazdovom rokovaní vlády v Žiline informoval premiér Robert Fico, že vláda SR pomôže mestu Žilina zbaviť sa ťarchy pôžičky vo výške 17,5 milióna eur, ktorou bola v minulosti financovaná výstavba obytného súboru Krasňany pre automobilku Kia.

12. novembra 2014 – Ubľa - V obci Ubľa v Sninskom okrese sa zišla na svojom výjazdovom rokovaní vláda SR. Dva milióny eur schválila na aktivity zlepšujúce sociálno-ekonomickú situáciu v okresoch Prešov, Humenné, Medzilaborce, Snina a Stropkov. Najväčšia položka – 443.000 eur je určená na rekonštrukciu mestskej športovej haly v Snine. Pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Prešove ide 350.000 eur na výmenu okien a vybudovanie bezbariérového vstupu na budove hlavného pavilónu. Ďalších 350.000 eur je pre prešovský vyšší územný celok (VÚC) na vybudovanie tréningovej haly s umelou ľadovou plochou. Obec Zboj v okrese Snina získala 177.000 eur na protipovodňovú ochranu - úpravu Bigovského potoka. Pre obec Ubľa ide celkovo 185.000 eur, hlavná časť (100.000 eur) je na rekonštrukciu základnej školy s materskou školou. Ďalšie peniaze v tejto obci sú určené na rekonštrukciu budovy obvodného zdravotného strediska či na verejné vonkajšie centrum aktívneho pohybu. V rámci opatrení vláda schválila ďalšie úlohy pre jednotlivé ministerstvá v oblasti rozvoja dopravy, podpory zamestnanosti, boja proti živelným pohromám alebo vyhľadávania strategických investorov pre regióny Prešovského kraja.

25. februára 2015 - Banská Bystrica - Vláda sa na svojom výjazdovom rokovaní rozhodla podporiť viaceré projekty v Banskobystrickom kraji. Pre Banskú Bystricu a mestá ako Brezno, Podbrezová, Krupina vyčlenila približne 18 miliónov eur. Prostriedky sa mali použiť na podporu rôznych malých projektov, napríklad na rekonštrukciu, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií, modernizáciu parku, na zateplenie budovy materskej školy (Nemce) či na kúpu stroja na zimnú údržbu (Motyčky). Premiér Fico nevylúčil, že Banskobystrický samosprávny kraj príde o svoje rozhodovacie právomoci, čo sa týka čerpania eurofondov. Banskobystrický župan Marian Kotleba je v tomto smere podľa premiéra absolútne nečinný a nekoná, pokiaľ ide o zdroje z Európskej únie.

25. marca 2015 – Trenčín - Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní vyčlenila na rekonštrukciu Orlovského mosta ponad Váh a inundačný kanál v Považskej Bystrici 550.000 eur. Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková bude aj nasledujúce štyri roky zastupovať Slovensko v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia).

13. mája 2015 - Špačince - Výjazdové zasadnutie vlády SR sa konalo na Obecnom úrade Špačince. Dovedna 64 obcí v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) dostalo na základe rozhodnutia vlády z výjazdového rokovania v Špačinciach pri Trnave konkrétnu finančnú pomoc. Sú medzi nimi obce z regiónu Trnavy, Piešťan, Hlohovca, južných okresov i Záhoria. Najviac, 200.000 eur, sa ušlo Špačinciam. Okrem Špačiniec dostali peniaze v okrese Dunajská Streda napríklad v Lehniciach na zastrešenie plochy hádzanárskeho ihriska (50.000 eur) i v Dolných Salibách na rekonštrukciu miestnej komunikácie (30.000 eur). V Čároch v okrese Senica vláda podporila opravu detského ihriska za 12.000 eur. V Letničí rekonštrukciu vykurovania v materskej škole za 9000 eur, v Radimove môžu opraviť kultúrny dom za 15.000 eur a Smolinskom (všetky v okrese Skalica) opraviť strechu na budove obecného úradu a požiarnej zbrojnice za 20.000 eur. V Bučanoch pri Trnave majú 25.000 eur na odstránenie vlhkosti v pivnici základnej školy, v Dechticiach 30.000 na opravu mosta pre peších cez potok Blava. V Dolnej Strede v okrese Galanta sa môžu pustiť do opravy cesty za 75.000 eur, v Hornom Trhovišti pri Hlohovci do rekonštrukcie kultúrneho domu za 13.500 eur. Trnavskej asociácii sluchovo postihnutých (TASPO) vyčlenil vládny kabinet 5000 eur na vydanie knižnej publikácie a Baseballový klub Angels Trnava dostal 25.000 eur na dostavbu baseballového ihriska. Pre TTSK vyčlenila vláda ďalšie prostriedky, rovnako ako pre Fakultnú nemocnicu Trnava. Krajské mesto Trnava teraz nedostalo nič, vlani poskytla vláda 500.000 eur na opravu mosta pri Bernolákovej bráne.

24. júna 2015 – Ružomberok - Rokovanie vlády v regióne Liptova bolo jej posledným tradičným výjazdom. Po skončení spoločného zasadnutia ministrov a predstaviteľov regiónu to oznámil predseda vlády Robert Fico. Premiér oznámil, že po letných prázdninách sa vláda bude pri svojich výjazdoch zameriavať na takzvané hladové doliny. Vláda rozdeľovala obvyklých výjazdových 2,2 milióna eur na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v navštívenom regióne. Na úrovni jednotlivých ministerstiev prijala aj ďalšie opatrenia. Predseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Juraj Blanár prezentoval, že celková výška podpory pre región tak dosiahne sumu deväť miliónov eur. Premiér priblížil, že najväčšia časť z finančného balíka vo výške 2,2 milióna eur pôjde na opravu komunikácií v regióne Liptova – dokopy 530.000 eur. Oblasť kultúry vláda podporila sumou 412.000 eur, projekty v oblasti školstva sumou 270.000 eur a na podporu rekonštrukcií obecných úradov, domov smútku, požiarnych zbrojníc štvrť milióna eur. Najviac benefitov získal samotný Ružomberok – dohromady vo výške 980.000 eur. Vláda vyčlenila sumu 100.000 eur pre Ružomberok na novú chladiacu technológiu tamojšieho zimného štadióna.