< sekcia Slovensko

Vláda bude rokovať o novelách zákonov v školstve

Na archívnej snímke zľava podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO), premiér SR Eduard Heger (OĽaNO) a minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann

V programe stredajšieho rokovania vlády je zaradený aj návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra.

Bratislava 21. júla (TASR) - Trojica noviel zákonov zo školstva či návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2021 – 2022 z dielne Správy štátnych hmotných rezerv SR zamestnajú vládny kabinet na poslednom avizovanom zasadnutí pred letnou prestávkou. V programe stredajšieho rokovania vlády je zaradený aj návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR návrhom novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) chce zefektívniť proces prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách, nastať má aj komplexná zmena systému poradenstva a prevencie. Okrem spojenej školy sa umožní aj vznik združenia škôl a školských zariadení ako takzvaný školský klaster.

V novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa rezort školstva zameral najmä na vzdelávanie učiteľov. Zjednodušuje sa aj preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov. Zaviesť sa má aj nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra, ktorého cieľom bude podporiť predovšetkým vstup malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb do systému duálneho vzdelávania. Vyplýva to z návrhu novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, o ktorom bude rokovať vláda.

Predvolebné prieskumy by mohli byť zverejňované aj tri dni pred voľbami. Skrátenie takzvaného volebného moratória na 48 hodín pred dňom hlasovania vyplýva z návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Legislatívne úpravy, ktoré predložilo Ministerstvo vnútra SR, reagujú na podmienky, ktoré nastanú v roku 2022 pri spojení termínu volieb do orgánov samosprávnych krajov i miest a obcí, rovnako tak do návrhov zmien implementujú poznatky z aplikačnej praxe.

Pohotovostné zásoby niektorých výrobkov na riešenie mimoriadnych udalostí či krízových situácií na Slovensku sa zvýšia. Týka sa to napríklad počtu jednorazových ochranných oblekov a štítov, mobilných kontajnerov na núdzové ubytovanie, uterákov či dezinfekčných prostriedkov. Vyplýva to z materiálu Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2021 – 2022 z dielne Správy štátnych hmotných rezerv.

Európsky orgán práce (ELA) bude SR platiť do novembra 2031 za prenájom priestorov na Landererovej 12 v Bratislave symbolické jedno euro ročne. Po tomto termíne by malo podnájomné kopírovať výšku nájomného, ktorú platí MH Invest spoločnosti Landererova 12. Vyplýva to z návrhu zmluvy o podnájme nebytových priestorov pre ELA v Bratislave, ktorý je tiež v programe vlády.

Elektronické mýtne systémy v rámci EÚ by sa mali navzájom prepojiť. Platenie mýta v Únii sa tak má uľahčiť. Počíta s tým novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Vláda bude rokovať aj o tom, že v rámci rozpočtu pre Kanceláriu prezidenta SR sa majú presunúť finančné prostriedky vo výške 60.000 eur. Využiť sa majú na modernizáciu a rekonštrukciu objektov v správe Kancelárie prezidenta SR.