< sekcia Slovensko

Vláda bude rokovať v ďalšom najmenej rozvinutom regióne, v Levoči

Na archívnej snímke zľava podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír, predseda vlády SR Peter Pellegrini a podpredseda vlády SR pre investície a infromatizáciu Richard Raši. Foto: TASR/Jakub Kotian

Kabinet bude rokovať aj o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jedného milióna eur do 28. februára tohto roku.

Bratislava/Levoča 17. januára (TASR) – Vláda pokračuje v sérii výjazdových rokovaní v najmenej rozvinutých okresoch na Slovensku, vo štvrtok bude zasadať v Levoči. Vládny kabinet sa bude venovať akčnému plánu rozvoja tohto okresu, ale aj uvoľneniu finančných prostriedkov pre túto oblasť.

Kabinet bude rokovať aj o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jedného milióna eur do 28. februára tohto roku. Celkovo by mal byť v rokoch 2019 – 2023 poskytnutý regionálny príspevok vo výške 2.215.000 eur v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Levoča.

Najviac financií – 230.000 eur, by malo ísť na rekonštrukciu a obnovu ulíc Sadová a križovatky ulíc Sadová – Športovcov a Ovocinárskej v Levoči. Ďalších 135.000 eur by malo smerovať na rekonštrukciu budovy Základnej umeleckej školy v Spišskom Podhradí. Obec Granč-Petrovce môže získať 60.000 eur na rekonštrukciu ústredného vykurovania a rozvodov teplej úžitkovej vody v kultúrnom dome.

Vláda by mala odsúhlasiť aj finančný príspevok vo výške 17.000 eur na rekonštrukciu budovy Obecného úradu v Beharovciach, 25.000 eur na obnovu kuchyne v kultúrnom dome a výstavbu chodníkov a osvetlenia na cintoríne v Brutovciach. Obec Buglovce by mala získať 29.000 eur na obstaranie technologického vybavenia obce súvisiaceho s nakladaním s biologicky rozložiteľným odpadom. Financie by mali získať aj viaceré obce na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Finančná pomoc vo výške 17.000 eur by mala byť odsúhlasená napríklad aj pre rímskokatolícku cirkev, konkrétne pre farnosť Levoča, na reštaurovanie oltára svätej Anny v Bazilike sv. Jakuba v Levoči z dielne Majstra Pavla. Na obstaranie materiálneho vybavenia by mal získať Cyklo Spiš Levoča 14.000 eur, na ten istý zámer by malo získať 7000 eur aj Potápačské centrum LE Divers.

Hlavným cieľom akčného plánu je podľa materiálu znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Levoča podporou vytvorenia 515 pracovných miest do roku 2023.

Vláda sa v Levoči bude zaoberať aj akčným plánom Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Cieľom je napríklad zvýšiť o 150 miest počet pozícií pre Rómov zamestnaných v sociálnych podnikoch, vyškoliť 200 asistentov osvety zdravia či zapojiť do neformálneho vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti viac než 3000 príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 16. januára, keď zasadala v Snine.