Quantcast
< sekcia Slovensko

Nárast dezinformácií znepokojuje vládu, preto podporí boj proti hoaxom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Vláda plánuje aj zvýšiť úroveň mediálnej výchovy na školách.

Bratislava 19. apríla (TASR) - Boj proti dezinformáciám a falošným správam, prehodnotenie mechanizmu voľby šéfa RTVS, rekodifikácia mediálneho práva či dlhodobý plán na obnovu pamiatok sú niektoré z priorít novej vlády v oblasti kultúry. Do programového vyhlásenia vlády (PVV) zaradil kabinet i rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva.

Vláda podľa PVV so znepokojením sleduje nárast dezinformácií v médiách a najmä na sociálnych sieťach, ktoré podľa nej účelovo vyvolávajú strach a nedôveru v štátne zriadenie a liberálnu demokraciu. "Vláda SR preto podporí iniciatívy bojujúce proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám a vytvorí mechanizmy na boj proti hoaxom, falošným správam a iným dezinformáciám," píše sa v materiáli, pričom vláda plánuje aj zvýšiť úroveň mediálnej výchovy na školách.

Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) považuje vláda za garantovaný zdroj, ktorý je však finančne poddimenzovaný. "Vláda SR preto prijme také legislatívne opatrenia, ktoré poskytnú RTVS priestor pre stabilizáciu plnenia jej zákonných úloh vrátane možností rozvoja infraštruktúry, výroby vlastných obsahov, zvyšovania kvality programov či prieniku do oblasti nových mediálnych služieb," približuje dokument. Vláda chce tiež zvážiť zavedenie nového modelu financovania RTVS. Plánuje zároveň prehodnotiť, prípadne navrhnúť nový mechanizmus voľby generálneho riaditeľa RTVS do budúcnosti tak, "aby bol proces jeho výberu v čo najširšom možnom zábere apolitický".

Kabinet chce pripraviť zásadnú rekodifikáciu mediálneho práva. Obsahovať má zásadné garancie pre nezávislý výkon novinárskeho povolania.

Ďalšou prioritou je zefektívnenie fungovania štátnych kultúrnych inštitúcii. Kabinet mieni vykonať hĺbkový audit inštitúcií zriadených ministerstvom kultúry. Zvážiť má tiež systémovú zmenu najmä financovania Matice slovenskej.

Vláda chce zmenou legislatívy umožniť súkromnému sektoru podporiť kultúru, napríklad aj cez financovanie obnovy pamiatok. Zaväzuje sa znížiť dlh na obnovu národných kultúrnych pamiatok. Kabinet chce tiež vyriešiť problematiku vlastníctva a prevodov pozemkov ležiacich pod ruinami hradov.

Pozornosť má venovať aj ochrane a udržateľnému rozvoju nehmotného kultúrneho dedičstva, živého dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry, a to aj cez rozvoj miestnej a regionálnej kultúry.

Vláda má pripraviť nový zákon o múzeách a galériách, chce tiež zvýšiť návštevnosť múzeí a galérií oproti minulému roku o 50 percent. Kabinet má tiež vytvoriť podmienky na zriadenie Múzea 20. storočia, ktoré by malo slúžiť najmä na edukatívne účely. Podporiť chce tiež rozvoj knižníc.

Kabinet sa chce venovať aj kultúrnym právam znevýhodnených skupín obyvateľstva. Plánuje vytvoriť inštitucionálne zázemie pre slovenskú autoritu pre Braillovo písmo a štandardizovať slovenský posunkový jazyk.

Vláda plánuje vytvoriť legislatívny rámec na rozvoj kultúry národnostných menšín a tiež tzv. nových menšín. Vláda sa zaväzuje vyhodnotiť a pripraviť novelu zákona o štátnom jazyku, aby sa zamedzilo neodôvodneným zásahom do slobody prejavu a práva na šírenie informácií pod zámienkou ochrany štátneho jazyka.

Kabinet chce prehodnotiť legislatívne obmedzenie jednej programovej služby pre jedného držiteľa licencie, ako aj dopad zavedených kvót slovenskej hudby v rádiách.

Prioritou vlády je tiež zabezpečiť otvorený a vecný dialóg o postavení cirkví a ich financovaní. S cirkvami chce spolupracovať v oblasti efektívnejšieho využívania historických budov v majetku cirkví a zvýšenia ich návštevnosti.