Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. júl 2024Meniny má Oľga
< sekcia Slovensko

Na obnovu a stavbu športovísk vyčlenila vláda 60 miliónov eur

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas kontrolného dňa na stavenisku Národného futbalového štadióna (NFŠ) 9. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

O dotáciu bude môcť požiadať samospráva, športový zväz či klub, alebo iný subjekt, ktorý je vlastníkom športoviska, prípadne ho má v dlhodobom prenájme.

Bratislava 18. decembra (TASR)– Na modernizáciu a výstavbu športovej infraštruktúry má ísť v rokoch 2020 až 2022 ďalších 60 miliónov. O poskytnutí celkovej alokácie, z ktorej bude príspevky konkrétnym projektom prideľovať Fond na podporu športu, rozhodla v stredu vláda.

"Cieľom dotácií bude modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, seniorov, ale aj znevýhodnené skupiny obavateľstva a tiež pre športovú reprezentáciu,“ uviedlo Ministerstvo školstvo, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v predloženom materiáli. Zo 60 miliónového príspevku budú v roku 2020 k dispozícii dva milióny, v roku 2021 46,5 milióna a v roku 2022 zvyšných 11,5 milióna eur.

Predkladatelia upozornili, že príspevky sú určené aj na vybudovanie športovej infraštruktúry pre športy s malou členskou základňou. "Príspevok bude možné poskytnúť aj na vybavenie športovísk, ako sú napríklad diagnostické a regeneračné, meracie a vyhodnocovacie zariadenia, kamerové systémy a veľkoplošné obrazovky, osvetlenie či zariadenia pre divákov," dodali.

O dotáciu bude môcť požiadať samospráva, športový zväz či klub, alebo iný subjekt, ktorý je vlastníkom športoviska, prípadne ho má v dlhodobom prenájme.

Spôsob a kritériá výberu jednotlivých projektov a podrobnejšie podmienky použitia finančných prostriedkov pripraví Fond na podporu športu. Minimálna výška podpory zo štátneho rozpočtu jednotlivému priamemu realizátorovi je stanovená na 10.000 eur. Pri projektoch nad jeden milión eur bude musieť byť vypracovaná aj štúdia uskutočniteľnosti a udržateľnosti, ktorá podrobne rozpracuje investičný zámer a zhodnotí jeho následnú prevádzku.

Predkladatelia ozrejmili, že suma alokácie bola určená s ohľadom na pasportizáciu športových zariadení v SR z roku 2017, ktorá mapovala stav športovísk v približne polovici slovenských miest a obcí, v ktorých žije 74 percent všetkých obyvateľov Slovenska. Pasport zistil, že do existujúcich športovísk by bolo potrebné investovať 293 miliónov eur, pričom odhadované prostriedky na existujúcu aj novú športovú infraštruktúru sa pohybujú v sume 500 miliónov eur v najbližších piatich rokoch.

Dotácie do rozvoja a modernizácie športovej infraštruktúry majú za cieľ zlepšiť podmienky na šport a pohybové aktivity všetkých vekových kategórií obyvateľov. Zlepšenie kondície a zdravia, ktoré investície do zdravého životného štýlu predstavujú, budú benefitom pre celú spoločnosť, upozorňujú predkladatelia.

Vláda už v júni 2019 schválila 21 miliónov eur na konkrétne projekty modernizácie a výstavby športovej infraštruktúry v rokoch 2019 - 2021. Poskytnuté prostriedky sa týkajú napríklad vybudovania futbalových tréningových plôch v Brezne, Poprade či Zlatých Moravciach, rekonštrukciu hokejových štadiónov, ale aj modernizáciu atletických oválov, národného streleckého centra v Trnave či univerzitného športového centra v Bratislave.