Quantcast
< sekcia Slovensko

Nároky na šéfa inšpektorov práce by sa mali zmeniť

Ilustračné foto. Foto: TASR

Kandidáti budú musieť spĺňať základnú podmienku, ktorou je dĺžka odbornej praxe.

Bratislava 12. januára (TASR) - Zo zákona o inšpekcii práce by sa mala vypustiť podmienka odbornej praxe hlavného inšpektora práce po dobu najmenej piatich rokov. Táto podmienka sa nahradí novými požiadavkami na post riaditeľa inšpektorátu práce. Vyplýva to z novely zákona o inšpekcii práce z dielne ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorú v stredu odobril vládny kabinet a poslal na prerokovanie parlamentu.

"Podmienky na vymenovanie do funkcie riaditeľa inšpektorátu práce sa navrhuje ustanoviť tak, aby sa rozšíril možný okruh vhodných kandidátov na túto funkciu," napísal rezort práce v predkladacej správe. Kandidáti budú musieť spĺňať základnú podmienku, ktorou je dĺžka odbornej praxe v trvaní minimálne päť rokov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, inšpekcie práce alebo pracovného práva. Doterajšia podmienka minimálne päťročnej praxe inšpektora práce sa tak už podľa navrhovanej úpravy nebude vyžadovať. Riaditeľa inšpektorátu práce bude naďalej vymenúvať a odvolávať na návrh generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce minister práce.

Cieľom je takýmto spôsobom zefektívniť činnosť inšpektorátov práce.

V novele ministerstvo navrhuje aj doplniť obsahové náležitosti protokolu o výsledku inšpekcie o poučenie o možnosti podať správnu žalobu voči protokolu. "Zároveň sa precizujú niektoré ustanovenia zákona a vychádzajúc z potrieb aplikačnej praxe orgánov verejnej moci sa upravujú podmienky poskytovania a podmienky vrátenia príspevkov podľa zákona o službách zamestnanosti, poskytovania podpory v čase skrátenej práce, povolenia zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a vydania povolenia na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania," dodal rezort v materiáli.

Vláda navrhla účinnosť novely od 1. januára 2023.