< sekcia Slovensko

O uznávaní vysokoškolského vzdelania by mal rozhodovať rezort školstva

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Mení sa aj možnosť uložiť kompenzačné opatrenie. To sa mohli doteraz úrady navrhnúť aj vtedy, keď boli v trvaní vzdelávania alebo odbornej prípravy značné rozdiely.

Bratislava 21. augusta (TASR) - O uznávaní vysokoškolských diplomov pre účely pokračovania v štúdiu bude po novom rozhodovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. V tejto súvislosti sa predĺžia aj niektoré lehoty. Vyplýva to z novely zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorú v stredu odsúhlasila vláda.

Zmena sa týka diplomov z členských štátov EÚ a tretích krajín, s ktorými má Slovensko uzavretú zmluvu o rovnocennosti takýchto dokladov. Doposiaľ tieto žiadosti posudzovala vysoká škola, ktorá musela rozhodnúť do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti. Ministerstvo by malo dostať čas 30 dní. O maturitných vysvedčeniach budú aj naďalej rozhodovať okresné úrady v sídle kraja.

Mení sa aj možnosť uložiť kompenzačné opatrenie. To sa mohli doteraz úrady navrhnúť aj vtedy, keď boli v trvaní vzdelávania alebo odbornej prípravy značné rozdiely. Európska komisia to však považovala za neoprávnene obmedzenie voľného pohybu osôb. Po novom by už mal byť jediným dôvodom pre návrh kompenzačného opatrenia nedostatočné vedomosti alebo zručnosti na výkon príslušného regulovaného povolania.

Zmeny sa dotknú aj veterinárov. Tí, ktorí sú zo Slovenska alebo členských krajín EÚ, už nebudú musieť predkladať výpis z registra trestov v listinnej podobe. Bude im stačiť predložiť doklady, cez ktoré si úrady výpis vyžiadajú sami.

Novelou rezort školstva reaguje na kritiku Európskej komisie, ktorá Slovensku vyčítala nesúlad vnútroštátnej úpravy s európskou smernicou. Účinnosť navrhuje od 1. januára 2020.