< sekcia Slovensko

Vláda: Permanentný krízový štáb pripraví návrh ďalších opatrení

Na snímke sprava minister vnútra SR Roman Mikulec, predseda vlády SR Igor Matovič a minister financií SR Eduard Heger (všetci OĽaNO) počas 6. rokovania vlády SR v Bratislave 31. marca 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Hlavný hygienik SR má bezodkladne vydať opatrenie povoľujúce ďalšie prevádzky.

Bratislava 1. apríla (TASR) – Permanentný krízový štáb má pripraviť návrh opatrení týkajúcich sa problematiky tzv. "pendlerov" (osôb, ktoré pravidelne dochádzajú do práce cez hranice SR) a karantény a predložiť ho na rokovanie vlády alebo ústredného krízového štábu. Uzniesla sa na tom v utorok (31. 3.) vláda, ktorá zároveň zaviazala príslušné orgány bezodkladne prijať potrebné opatrenia v prípade sobotňajších (28. 3.) rozhodnutí ústredného krízového štábu.

Hlavný hygienik SR má bezodkladne vydať opatrenie povoľujúce ďalšie prevádzky - lízingové služby, servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky, advokátske a notárske kancelárie, kľúčové služby, zberné dvory, metrový textil a galantérie, predaj a servis bicyklov, prevádzky záhradníctva a záhradnej techniky, stavebniny, predajne inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby a laky. Vnútorná predajná plocha týchto prevádzok nepresahuje 2000 štvorcových metrov (m2).

Každá prevádzka musí od pondelka (30. 3.) zabezpečiť dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice, ideálne oboje. Obchody tiež musia zabezpečiť minimálny odstup dva metre v rade pri pokladniciach a v prevádzke bude môcť byť v jednom okamihu maximálne jeden človek na 25 m2 plochy prevádzky. Ústredný krízový štáb tiež v sobotu rozhodol o tom, že pohotovostné lekárne a veterinárne ambulancie budú môcť byť otvorené aj v nedeľu.

Hlavný hygienik SR takisto vydá opatrenie s bezodkladným účinkom, ktorým sa zabezpečí, že každej osobe, ktorá sa vráti zo zahraničia, sa nariadi izolácia v karanténnom zariadení, ktoré určí ministerstvo vnútra, výnimky určí Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí má bezodkladne zabezpečiť v spolupráci s ministrom vnútra repatriáciu občanov Bulharskej republiky z hranice s Poľskou republikou po hranicu s Maďarskom, takisto vypracovať a zverejniť na webovom sídle registračný formulár, ktorého účelom je evidovať občanov, ktorí plánujú prekročiť hranice SR.

Ministrovi vnútra uložila vláda úlohu zabezpečiť, aby všetci občania, ktorí sa vracajú zo zahraničia, boli umiestnení povinne do karanténnych centier. Výnimky z tohto opatrenia určí ministerstvo. Ďalšou úlohou je pri hraničnej kontrole registrovať osobné údaje osôb prekračujúcich hranice v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo.

Minister zdravotníctva má vydať pokyn, aby každý riaditeľ nemocnice bol povinný prijať každú zdravotnú sestru, ktorá podá žiadosť o prijatie do zamestnania, zvýšiť úväzok lekárom, ktorí sú na čiastočnom úväzku, a ponúknuť zamestnanie zdravotným sestrám, ktoré pracujú v zahraničí.

Ďalšími úlohami pre ministerstvo zdravotníctva je vypracovať návrh legislatívy, ktorý umožní lekárňam výrobu dezinfekčných prostriedkov, zabezpečenie lekárskeho dohľadu v karanténnych centrách a tiež vypracovanie zákonného zákazu predaja respirátorov iným subjektom ako nemocniciam, zdravotníkom a orgánom verejnej správy. Ministerstvo zdravotníctva má tiež v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva spracovať metódu usmernenia starostlivosti o pacienta, ktorý je pre epidemiologickú anamnézu v karanténe a vyžaduje si akútnu zdravotnú starostlivosť z inej príčiny ako COVID-19.