Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 26. február 2024Meniny má Viktor
< sekcia Slovensko

Policajti a záchranári by mohli mať pre krízu nárok na platené voľno

Ilustračné foto. Foto: PZ SR v Banskej Bystrici

Policajti by mohli mať služobné voľno s nárokom na služobný plat pri potrebe celodennej starostlivosti o dieťa až do otvorenia škôl a škôlok.

Bratislava 31. marca (TASR) – Policajti, hasiči a záchranári by mohli mať počas krízovej situácie pre pandémiu nového koronavírusu nárok na platené voľno v prípade potreby celodennej starostlivosti o dieťa či zverenej osoby.

Obmedziť by sa tiež malo prijímanie žiadostí o občianske preukazy či cestovné pasy. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý v utorok odsúhlasila vláda. Súbor opatrení navrhuje vláda Národnej rade SR prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Policajti by mohli mať služobné voľno s nárokom na služobný plat pri potrebe celodennej starostlivosti o dieťa až do otvorenia škôl a škôlok, respektíve do ukončenia nariadenej karantény dieťaťa či zverenej osoby. Opatrenie by malo platiť aj pri starostlivosti o člena domácnosti v prípade zatvorenia zariadení sociálnych služieb. Nárok by si nemali uplatniť súčasne s inou osobou v domácnosti z toho istého dôvodu.

Služobné platené voľno by mohli mať za rovnakých podmienok aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Rovnako by sa mohlo poskytovať aj tým hasičom a záchranárom, ktorí nemôžu vykonávať štátnu službu z dôvodu nariadenej karantény. Vládny návrh ráta aj so zvýšením pokút na 1000 eur počas krízovej situácie. Niektoré by mohli uložiť aj orgány Policajného zboru a obecní či mestskí policajti. Týkať by sa to malo priestupkov spáchaných neuposlúchnutím varovných signálov, pokynov a výziev orgánov verejnej moci, právnických osôb a fyzických osôb.

Osobám na úseku požiarnej ochrany, ktorým sa skončí platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti, by táto spôsobilosť nemusela zaniknúť až do štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie. Zamestnanci a členovia hasičských jednotiek by mohli vykonávať práce pri zdolávaní požiarov a záchranné práce aj bez odbornej prípravy a overenia ich znalostí až do 31. decembra 2020. Vláda navrhla, aby počas krízovej situácie neplynuli lehoty na vykonanie osobitnej odbornej prípravy pri horskej vodcovskej a sprievodcovskej činnosti, ani lehoty na účasť na školení pre výkon záchrannej činnosti.

Obmedziť sa má prijímanie žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, napríklad pri neplatných či nesprávnych údajoch, nemuseli by sa tiež prijímať žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pre dieťa do 15 rokov. Ak občianskym preukazom skončila platnosť, mali by určitú dobu platiť aj po skončení krízovej situácie. Ak sa počas tohto obdobia vybavovali nové preukazy, majú sa doručiť na adresu občana. Obmedziť sa má aj prijímanie žiadostí o vydanie cestovného pasu a vybavenie vodičských preukazov.

Umožniť by sa tiež malo elektronické požiadanie o dočasné vyradenie vozidla z evidencie. Platnosť dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti a vodičského preukazu by mala byť predĺžená, a to až do obdobia po odvolaní krízovej situácie. Týkať sa to má najmä vodičov kamiónov, hromadnej dopravy či kuriérov.

Opatrenia reagujú aj na pobyt cudzincov na území SR. Končiaca platnosť prechodných, trvalých alebo tolerovaných pobytov by sa mala predĺžiť. Zároveň by mal mať každý cudzinec, ktorý legálne vstúpil na územie SR, možnosť zdržiavať sa na Slovensku aj mesiac po skončení krízovej situácie. Takisto sa predĺžia lehoty pri vybavovaní udelenia alebo obnovenia pobytu cudzincov na Slovensku. Počas krízovej situácie až do jej skončenia má byť tiež odložený výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení.

Obmedziť sa má aj prijímanie žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej a technickej služby, platnosť licencií sa má predĺžiť. Predĺženie platnosti a úprava časových lehôt sa v určitých prípadoch má týkať aj zbrojných preukazov. Až do odvolania krízovej situácie by sa tiež mala skrátiť minimálna lehota na pozastavenie živnosti zo šiestich na jeden mesiac.